חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר לורה מעוז – התנהגות שאינה הולמת מורשה לטיפול שיניים

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת מורשה לטיפול שיניים (עשתה שימוש בתואר מומחה לרופאת שיניים ילדים בעוד שאינה להכנות תואר זה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת מורשה לטיפול שיניים (עשתה שימוש בתואר מומחה לרופאת שיניים ילדים בעוד שאינה להכנות תואר זה)

y

בענין: הקובלנה נגד דר' לורה מעוז

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), תשל"ט-1979

בעקבות שימוש בתואר מומחית ברפואת שיניים לילדים, שלא היה לדייר לורה מעוז (להלן
הנקבלת), הוגשה נגדה על ידי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות קובלנה משמעתית. בקובלנה יוחסה

לה התנהגות שאינה הולמת מורשה לטיפול שיניים.

הגשת הקובלנה חייבה מנוי ועדה בפניה תוכל הנקבלת להגיב על הקובלנה, וכזו אמנם מונתה ע"י

שר הבריאות.

במהלך דיון שקוים בפני הועדה התברר שהנקבלת מודה במרבית האמור בקובלנה. עם זאת, קמה
אי בהירות עובדתית בשאלה אם היא פנתה למשרד הבריאות כדי שזה יכיר במומחיות שקיבלה

באמריקה.

במהלך בירור שאלה זו הגיעו הקובל והנקבלת להסדר טעון, במסגרתו הודתה הנקבלת באמור
בקובלנה, והומלץ בפני הועדה שהיא מצידה תמליץ לשר הבריאות להתרות בה

זוהי הסנקציה המשמעתית הקלה ביותר המוכרת בפקודה.

הטעם לכך הובהר במכתב מיום 4.3.2011 ששוגר ע"י הצדדים לוועדה בו נאמר שהנקבלת
הסירה את השילוט שהצביע על מומחיותה כביכול. הואיל ובנוסף לכך היא תיקנה את כל
הליקויים מהם עלה כי יש לה מומחיות בישראל והואיל והיא התחייבה בעתיד שלא להציג
עצמה בכשירות שאין לה, לכן ממליצים הצדדים על התראה .

הוועדה אימצה את הסדר הטיעון הזה ואני מקבל את המלצתה.

אני מתרה בקבלת.

התראה זו תירשם בתיקה.

ניתן היום

.3

=

ו. זעלד

נשיא (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בירושלים,

P

tjent tea

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן