חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ליאור וולצ'ק – הארכת התליית רישיון

תיאור הליך: ד"ר ליאור וולצ'ק (כנגד הנקבל הוגש כתב אישום המייחס לו מעשים מגונים ומעשי סדום במטופל. התובע הגיש בקשה מוסכמת להאריך את ההתליה הזמנית שהושתה על הרופא מכוח סעיף 44א לפקודת הרופאים עד לתום ההליכים המשמעתיים - בהתאם לסעיף 44ב לפקודת הרופאים. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו עד לסיום ההליך המשמעתי והמלצתה התקבלה.)
פירוט אמצעי משמעת: ד"ר ליאור וולצ'ק (כנגד הנקבל הוגש כתב אישום המייחס לו מעשים מגונים ומעשי סדום במטופל. התובע הגיש בקשה מוסכמת להאריך את ההתליה הזמנית שהושתה על הרופא מכוח סעיף 44א לפקודת הרופאים עד לתום ההליכים המשמעתיים - בהתאם לסעיף 44ב לפקודת הרופאים. ועדת המשמעת המליצה להתלות את רישיונו עד לסיום ההליך המשמעתי והמלצתה התקבלה.)

טראה

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

המנהל הכללי

הנדון: המלצת ועדת המשמעת להתלות את רישיונו של דייר ליאור וולצ'ק
מכתבך מיום 1.2.2021

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

העתק: עוייד אורי שוורץ, היועץ המשפטי

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצת הוועדה מיום 31.1.2021 על הארכת התליית רישיונו של דייר וולצ'ק עד לסיום

ההליכים המשמעתיים בעניינו.

אודה להמשך טיפולך.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בייט בשבט, התשפייא
01 פברואר 2021
סימוכין: 109287021
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן