חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ליאור וולצ'ק – הליך לפי סעיף 44 א', מעשים מגונים

תיאור הליך: הליך לפי סעיף 44 א', מעשים מגונים (הליך לפי סעיף 44 א', מעשה סדום ומעשים מגונים במטופל)
פירוט אמצעי משמעת: הליך לפי סעיף 44 א', מעשים מגונים (הליך לפי סעיף 44 א', מעשה סדום ומעשים מגונים במטופל)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-6 חודשים
התליית רישיון ל-6 חודשים

זעעעעעעין

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Director General

הנדון: המלצה לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים בעניינו של דייר ליאור וולציק
מכתבכם מיום 16.3.2020

מאשר המלצות הוועדה לפי סעיף 44 אי מיום 15.3.2020 בעניינו של דייר ליאור וולצ'ק.

mankal@moh.health.gov.il

ט' סיון, תשייף
1 יוני, 2020
סימוכין: 217422820
(במענה: ציין סימוכין)

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן