חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ליאור וולצ'ק – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (התליה עד לסיום ההליך)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (התליה עד לסיום ההליך)

טראה

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

המנהל הכללי

הנדון: המלצת ועדת המשמעת להתלות את רישיונו של דייר ליאור וולצ'ק
מכתבך מיום 1.2.2021

המנהל הכללי

משרד הבריאות

Director General

העתק: עוייד אורי שוורץ, היועץ המשפטי

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצת הוועדה מיום 31.1.2021 על הארכת התליית רישיונו של דייר וולצ'ק עד לסיום

ההליכים המשמעתיים בעניינו.

אודה להמשך טיפולך.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

לייט בשבט, התשפייא
01 פברואר 2021
סימוכין: 109287021
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

פרופ' חזי לוי

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן