חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר לריאנוב קונסנטנטין – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הורש בבי"ד הצבאי בשימוש בסם מסוכן)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הורש בבי"ד הצבאי בשימוש בסם מסוכן)

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשלייז – 1976

ביום 14.2.06 הוגשה נגד דייר לריאנוב קונסטנטין (להלן הנקבל) קובלנה על ידי המשנה למנכ"ל
משרד הבריאות. לפי האמור בקובלנה נהג הנקבל בדרך שאינה הולמת רופא מורשה (סעיף 41 (1)
לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976 (להלן הפקודה).

הנקבל היה רופא בשרות קבע בצה"ל, והוא הורשע בביייד צבאי על פי הודאתו בשימוש בסם
מסוכן, בנסיון לשימוש בסם מסוכן, בהחזקת סם מסוכן, בהוצאת רכוש מרשות הצבא
ובהתנהגות שאינה הולמת.

מסכת התנהגות זו, היא ששימשה בסיס לאישום המשמעתי שהוגש נגד הנקבל.

שר הבריאות מינה, במצוות סעיף 44 לפקודה ועדה, שבפניה יוכל הנקבל להשמיע את טענותיו,

והיא תהיה זו שתרכז את החומר כולו ותעביר לשר הבריאות את המלצותיה.

ביום 7.3.07 ניתנה ע"י הועדה החלטת ביניים ממנה מתבררת עוצמת מעורבותו של הנקבל
בשימוש בסם מצד אחד, והיגררותו לביצוע מעשים פלילים בנסיונותיו להשיג סם מצד שני. בין
השאר הוא הסתבך בזיוף, ברישום מסמכים פיקטיביים, ובהוצאה שלא כדין של מיכשור

ותכשירים מהצבא.

עוד נתברר שבהליך הצבאי נקבע שהנקבל מכור לסמים וכי יש בכך כדי לפגוע בצלילות דעתו
ולהגביל את יכולתו לפעול כרופא.

הנקבל טען בפני הועדה שהוא נמצא בטיפול שיקומי במרכז לטיפול בנפגעי סמים, וכי זה האחרון
הודיע למשרד הבריאות שהבדיקות העלו שהוא איננו משתמש עוד בסמים, וכי הוא ייהשתלב
בעבודה כרופא בבית החולים רמביים ומשקיע מאמצים רבים לשקם עצמו".

בעקבות כך החליטה ועדה רפואית בסוף 2006 "לאפשר (לנקבל) לעבוד ללא מגבלותיי, ואולם תוך
כדי המשך מעקב אחריו, ואני מבין שכך אמנם התנהלו הדברים בראשיתם.

במהלך עבודתו הנקבל קיבל המלצות, ועל בסיס כל אלו הוא ביקש מועדת המשמעת שלא להמליץ
על התליית רשיונו.

: O83

PAGE

epeen

החלטת הועדה היתה שלא להחליט אותה שעת דבר, היא החליטה לעכב את מתן החלטתה לשנה
כדי לבחון את מצבו של הנקבל בתום פרק זמן זה.

LESHKA MESHPATIT

הנסיון לא עלה יפה, לאחר סימנים ראשוניים מעודדים, חלה נסיגה, הנקבל ניתק קשר עם בא
כוחו, לא שעת לישיבות הועדה ולא התיצב אליהם. הוא גם הפסיק לקיים קשר עם גופי המעקב
והתמיכה. סופו של דבר נאלץ מנכ"ל משרד הבריאות לתלות את רשיון הנקבל החל מיום
29.12.08 ייועד להופעתו בפני ועדה רפואית". חתלית רשיון וה היתה התליה מינהלית מכת סמכות
המנכ"ל לפי סעיף 33 לפקודה.

Hand MOR

תועדו היתה ערה לכל המסכת הזאת, כולל דבר התתליה המינהלית של רשיון הנקבל, ואולם היא
סברו שככל שהדבר נוגע לה, אין מלכות נוגעות ברעותת, והיא את שלה חייבת לעשות ללא קשר
לחתלית הרשיון המינהלית, הטעם לכן, לדעת הועדה, הוא שיההיבט החוועתי של המלצות
הועדה שלנו …. מצדיק המלצה עצמאית של הועדה כי רשיונו של הנקבל…. יבוטל לצמיתות".
המלצת הועדה לשר הבריאות היא לבטל לצמיתות את רשיון הנקבל.

ניתן היום

דויים וועדת הועבר אלי, זאת נוכח תאצלתן של סמכויות השר בכל הנוגע לענישת תמשמעתית

אלי,

(

11

בנסיבות כמתואר בזוית הועדה ובהחלטת זו, המלצת ועדה מקובלת עלי, ואני מורה על ביטול
מידי של רשיון הנקבל.

4

חיח ובעתיד ישוכנעו הרשויות מעניקות הרשיון, שאין עוד סיכון בפעולות רפואיות שיעשה הנקבל,
הן תוכלנה כמובן לשקול הענקת רשיון לנקבל, כלכל מבקש רשיון.

.

025657799

13. 1.3.

13/12/2009 00:01

נשיא (בדימוס) של מהמייש

*ON XH

:

SSEL96980

המחוזי בירושלים

WHEE:LL C7 C 'Oag

Z4

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן