חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מאלכ חטיב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה עשרה חודשים
התליה עשרה חודשים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים )נוסח חדש(, התשל"ט-1979

11-22 החלטה
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני חנית

לבין:
דר' מאלכ ח'טיב הנקבל
ע"י ב"כ – עו"ד אליאס אבו עטא
ה ח ל ט ה
העובדות
1 .ד"ר מאלכ ח'טיב הוא רופא שיניים, שמענו בכפר כנא )להלן – דר' ח'טיב או הנקבל(.
2 .במהלך השנים 2014 – 2015 ,במועדים שונים, ביצע הנקבל הסעות של אנשים מהכפר ברטעה
וממחסום ארז למקומות שונים בארץ, מבלי שבדק אם ברשותם אישורי כניסה לישראל ובידיעה כי מדובר
בתושבי יהודה ושומרון או עזה. כמו כן, העביר הנקבל כספים המיועדים לפעילות של ארגון חמאס.
3 .ביום 15.2.8 נחקר הנקבל בשרות הביטחון הכללי בגין מעשיו הבלתי חוקיים, והוזהר כי עליו לחדול
מהם. למרות האזהרה, המשיך הנקבל בפעילות האמורה, במסגרתה העביר 000,90 ש"ח לעזה, בהוראת
מפעילו, חלפן כספים בשם אבו פארוק. בהמשך, ניסה להעביר סכום נוסף של 000,140 ש"ח מישראל
לשטחים, אך הוא נעצר ע"י שוטרי משטרת ישראל, כשבמכוניתו שישה שוהים בלתי חוקיים.
פסיקת בית המשפט
4 .נגד הנקבל הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בנצרת, בו יוחסו לו, בין היתר, עבירות של פעולה
ברכוש למטרות טרור – עבירה לפי סעיף8(א( לחוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005 ;הלנה, ההסעה
והעסקה שלא כדין – עבירה לפי סעיף 12א. לחוק הכניסה לישראל, תש"י-1952 .
הנאשם הודה באשמות הללו, ובית המשפט גזר עליו 20 חדשי מאסר בפועל, מאסרים ע"ת וקנס כספי
בסך 000,50 ש"ח. כמו כן, נפסל הנאשם מלהחזיק רישיון נהיגה למשך שישה חדשים, ורכבו והכספים
שנתפסו ברשותו – חולטו. )ת"פ 15-05-6774 ,מיום 2016.2.11 .)ערעור שהגיש הנאשם לבית המשפט
העליון – נדחה.
2
הקובלנה
5 .בעקבות התנהגותו המפורטת לעיל, הוגשה ביום 22.4.14 ,קובלנה כנגד הנקבל, על כך שנהג בדרך
שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 45(1 )לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979
וכן הורשע בעבירה פלילית, עבירה לפי סעיף 45(5 )לפקודה.
דוח ועדת המשמעת
6 .לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: דר' דן דקל –
יו"ר; דר' אבי פישמן ועו"ד עירית אלטשולר – חברים. לאחר שהנקבל הודה באשמה והורשע בעבירות
שיוחסו לו בכתב הקובלנה, הציגו ב"כ הצדדים את עמדתם לגבי אמצעי המשמעת הראוי במקרה זה.
ב"כ הקובל ביקש להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שש שנים, נוכח מעשיו
החמורים. ב"כ הנקבל טען כי מדובר בעבירה שהיא בבחינת "זוטי דברים", אך טענתו נדחתה על ידי
הוועדה. ב"כ הנקבל ציין גם את השיהוי שחל בהגשת הקובלנה, שהוגשה בחלוף כשש שנים מאז
האירועים, וביקש להסתפק בהטלת אמצעי משמעת של התראה או נזיפה, או למירב, התליית רישיון
לתקופה של חדשיים בלבד.
7 .בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה, בדוח שהגישה ביום 22.7.13 ,את חומרת
מעשיו של הנקבל, שנמשכו לאורך זמן. הוועדה שקלה גם את הנסיבות האישיות של הנקבל, אבדן
פרנסתו במידה ורישיונו יותלה, וכן את חלוף הזמן הרב מאז האירועים ועד להגשת הקובלנה.
8 .סוף דבר, הוועדה ממליצה להתלות את רישיונו של הנקבל למשך 10 חדשים.
החלטה
9 .סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לחומרה והן לקולה,
והטילה על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיונו לתקופה ראויה.
10 .אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, דר' מאלכ
חטיב, מלעסוק ברפואה למשך 10חדשים.
ניתן היום 22.7.26 ,כז תמוז התשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן