חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: דר' מוחמד טהא – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (מתן תעודות כוזבות ונסיון לקבל דבר במרמה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (מתן תעודות כוזבות ונסיון לקבל דבר במרמה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"ד אייל חקו

ד"ר מוחמד טהא
ע"י ב"כ – עו"ד עופר מושביץ

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 20-13

הקובל

הנקבל

הערברית

1. ד"ר מוחמד טהא (להלן – ד"ר טהא או הבקבל), הוא רופא מורשה, תושב כפר קאסם, ובעליה של
מרפאת ט.מ. מוקד בבעלותו (להלן – המרפאה).

בתאריך 13.8.08 פנה שוטר לנקבל בטלפון, תוך שהציג עצמו כאביו של חייל שאינו חש בטוב, ובקשו
להגיע לביקור בית בדירה בפתח תקוה. הנקבל הגיע לדירה, שם פגש את החייל אדם – אף הוא סוכן
משטרתי – אשר התלונן כי הוא סובל מבחילות. הנקבל רשם לו תעודת מחלה והמליץ על שלושה ימי
מחלה, תוך שכתב בתעודה הרפואית כי הבדיקה בוצעה בשעה 00.55 בבקר, ולא בשעה 18.00, כפי
שהיה בפועל. בתמורה קיבל הנקבל סך 100 ש"ח.

2. בשתי הזדמנויות נוספות – ביום 18.8.08 וביום 1.9.08 – רשם הנקבל לשני "חיילים" נוספים, שהיו
סוכנים משטרתיים, אישורי מחלה כוזבים, ותעודה כוזבת נוספת לחייל שכלל לא נכח במקום, ובתמורה
קיבל 100 ש"ח עבור כל תעודה.

פסיקת בית המשפט

3. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר טהא כתב אישום לבית משפט השלום בפתח תקוה בו יוחסו לו
עבירות של מתן תעודה כוזבת לפי סעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ושל ניסיון לקבל דבר
במרמה בנסיבות מחמירות – עבירה לפי סעיף 415 בצירוף סעיף 25 לחוק העונשין.

בעקבות הודאתו של הנאשם במעשים המיוחסים לו, הטיל עליו בית המשפט את הענשים הבאים:

חמישה חדשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות.
תשעה חדשי מאסר ע"ת למשך שלוש שנים.
קנס כספי בסך 7,500 ש"ח.

הקובלנה

4. בעקבות מעשים אלה, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ביום 13.10.10, קובלנה נגד ד"ר טהא,
על כך שהתנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 41(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח

חדש], התשל"ז-1976.

דו"ח ועדת המשמעת

5. הנקבל הודה במעשיו בעת הדיון בוועדת המשמעת, ולדברי בא-כוחו, עו"ד מושביץ, הנקבל הוא אדם
נורמטיבי, אשר כשל בשנה הראשונה להיותו רופא, לאחר שהודח ע"י סוכן מדיח לבצע את העבירות. עוד
הדגיש ב"כ הנקבל, כי העבירות בוצעו במשך תקופה קצרה ביותר של שלושה שבועות, ולאחר מכן חדל

ממעשיו.

ב"כ הקובל עמד בסיכומיו על חומרת מעשיו של הנקבל, תוך שהדגיש את התופעה של זיוף מסמכים
רפואיים הקיימת במרפאה בכפרו של הנקבל, כפר קאסם, וביקש להחמיר בענשו.

6. בהחלטתה קבעה הוועדה כי היא רואה בחומרה את התנהגותו של הנקבל, אשר סיפק אישורים כוזבים

למספר מטופלים.

לאחר ששקלה גם את נסיבותיו האישיות של הנקבל, החליטה הוועדה שלא למצות עמו את הדין, תוך
שקבעה כדלהלן:

"…אין ספק כי הנקבל עשה מעשה שלא ייעשה, והוא עצמו מודה כי כשל וטעה, אף
שהתעשת לאחר תקופה קצרה ביותר, ומיוזמתו ניתק את הקש רעם שותפיו למעשים, מה
שעומד לזכותו, כמו גם הנסיבות בהן נגרר למעשים (שכמובן אין בכך כדי להצדיקם),
והודאתו המיידית".

7. לאחר סקירה מקיפה של הפסיקה הקיימת בנושא מתן אישורים רפואיים כוזבים על-ידי רופאים,
נחלקו דעות חברי הוועדה. שני חברי הוועדה – פרופ' ז'ק מישל ופרופ' צבי שטרן – ממליצים להתלות את
רישיונו של הנקבל למשך חדשיים, וזאת נוכח "הודאתו המיידית, ניתוק הקשר עם מבקשי התעודות
מיזמתו, הפח שנטמן לו והיותו רופא צעיר מתחיל וחסר ניסיון".

חברת הוועדה, עו"ד עירית אלטשולר, סבורה כי התלייה של חדשיים מקילה מדי עם הנקבל, ועם כל
ההבנה למצב אליו נקלע ולנסיבותיו האישיות, דעתה היא כי יש להתלות את רישיונו של הנקבל למשך

ארבעה חדשים.

החלטה

8. אכן, העבירות שעבר הנקבל, ושבגינן אף נתן את הדין בפני בית המשפט, אינן קלות, כלל ועיקר. יחד
עם זאת, הנסיבות המקילות במקרה זה יש בהן כדי להטות את הכף לקולא. במיוחד אמורים הדברים
בהתייחס לכך שהנקבל הודח על-ידי שוטר סמוי לבצע את העבירות, הן בוצעו בתקופה קצרה של שלושה
שבועות בלבד, והנקבל חדל ממעשיו ביוזמתו. הלכה למעשה, לא נגרם אף נזק של ממש כתוצאה
מהמעשים הבלתי חוקיים שביצע הנקבל.

המלצות הוועדה – הן של הרוב והן של המיעוט – אשר הפער ביניהן, אגב אינו גדול – אף הולמות את
הפסיקה בתחום זה.

לפיכך, החלטתי לאמץ את דעת רוב חברי הוועדה, והנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל,
ד"ר מוחמד טהא, מלעסוק ברפואה למשך חדשיים, החל מיום 1.8.13.

ניתנה היום 14.7.13, ז' אב תשע"ג.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן