חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מחמוד מסאלחה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
שם פרטי: מחמוד
שם משפחה: מסאלחה
תחומים: עובדי מעבדה רפואית אקדמאים
עיר: נצרת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מס' רישיון: 33-167743
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2021/10/17
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש), התשל"ט-1979

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד תומר דגני חנית

דר' מחמוד מסאלחה
ע"י ב"כ – עו"ד חאלד מסאלחה

העובדות

בעניין שבין:

1

לבין:

ה ח ל ט ה

ה

החלטה 08-23

הקובל

הנקבל

1. דר' מחמוד מסאלחה (להלן – דר' מסאלחה או הנקבל), הוא רופא שיניים מורשה, ובעליה של
מרפאת שיניים בירושלים. ביום 23.2.22 התקבלה במשרד הבריאות תלונתה של הגב' ר' על טיפול
לקוי של הנקבל בשיניים תותבות שהרכיב בפיה. הממונה על בירור תלונות ברפואת שיניים במשרד
הבריאות, דר' שלומית זלצמן (להלן – הממונה), שלחה העתק מהתלונה לנקבל, וביקשה לקבל את
תגובתו וכן את הרשומה הרפואית המלאה לגבי המתלוננת.

2. משלא התקבלה כל תגובה, שבה הממונה ושלחה לנקבל מספר תזכורות, אך שוב לא נענתה. משלא
התקבלה כל תגובה בכתב מהנקבל, הוא זומן לבירור, באמצעות שיחת וידאו, ושוב נדרש להמציא את
תגובתו והרשומה הרפואית בכתב. משלא שלח הנקבל את החומר המבוקש, ולאחר מספר התראות
הוגשה כנגדו קובלנה לוועדת המשמעת של משרד הבריאות. יצוין, כי הנקבל העביר את
הרשומה הרפואית רק לאחר הגשת הקובלנה כנגדו.

נוספות

הקובלנה

3. ביום 28.2.23 הוגשה נגד הנקבל קובלנה לוועדת המשמעת של משרד הבריאות. עפ"י כתב
הקובלנה, הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת רופאי
השיניים [נוסח חדש], התשל"ט- 1979 (להלן – הפקודה), וכמו כן הפר את סעיפים 17 ו-18 לחוק
זכויות החולה, כאמור בסעיף 45(7) לפקודה.

דו"ח ועדת המשמעת

4. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדה לדון בה, בהרכב דר' תהאני זועבי – יו"ר, ודר' דורון
חיים ועו"ד משה ארד- חברים. בפתח הדיון בפני ועדת המשמעת, הודה הנקבל, באמצעות בא כוחו, בכל
הקשור באי העברת הרשומות למשרד הבריאות, לאחר שנדרש לעשות כך. עם זאת, טען ב"כ הנקבל, כי
הוא מעולם לא קיבל כל דרישה להעברת הרשומות למתלוננת עצמה או לבא כוחה.

5. בעקבות הודאתו של הנקבל בעבירה של התנהגות שאינה הולמת, לפי סעיף 45(1) לפקודה, ממליצה
הוועדה להרשיעו בעבירה זו. משלא הוכח בפני הוועדה כי הנקבל נדרש להעביר את הרשומה הרפואית
למתלוננת או לבא כוחה, ממליצה הוועדה לזכותו מהעבירה המיוחסת לו לפי סעיף 45(7) לפקודה.

6. בדוח שהגישה ביום 17.5.23, ציינה הוועדה לגבי התנהגותו של הנקבל, בזו הלשון:

"ראוי לציין כי מעשי הנקבל ומחדליו אינם מקובלים וכי על רופא שיניים החובה להיות
בקשר ובשיתוף פעולה עם משרד הבריאות וכמובן שעליו לכבד את החובה להעביר
למשרד הבריאות את הרשומות הרפואיות ככל שיתבקש ותוך זמן סביר".

7. בבואה להמליץ על אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על ההנקבל, דחתה הוועדה את המלצת ב"כ
הקובל להטיל על הנקבל התליית רישיון למשך שישה חדשים. הוועדה ציטטה מספר החלטות, בהן הוטל
אמצעי משמעת של נזיפה בלבד, במקרים בהם היו הנסיבות דומות למקרה דכאן, ואף חמורות יותר.

לאחר ששקלה את מכלול נסיבות המקרה, הן לקולה והן לחומרה, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל
אמצעי משמעת של נזיפה.

החלטה

8. הוועדה נתנה דעתה למכלול נסיבות המקרה, הן לעניין הכרעת הדין והן לענין הענישה, והמלצותיה
ראויות, בעיניי.

9. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצות הוועדה ולהטיל על הנקבל, דר' מחמוד מסאלחה, אמצעי

משמעת של נזיפה.

ניתנה היום 1.6.23, יב סיון תשפ"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)
הממונה על החלטות שיפוטיות

במשרד הבריאות

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן