חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל בן נאום זיס – סעיף 44 ב' התנהגות שאינה הולמתהתלית רשיון

תיאור הליך: סעיף 44 ב' התנהגות שאינה הולמתהתלית רשיון (סחר באיברים ופעל בניגוד להוראות החוק, כמו כן הפיק הנקבל רווחים כספיים בשל עיסוקו בארגון, ותיווך השתלות בלתי חוקיות במדינות שונות)
פירוט אמצעי משמעת: סעיף 44 ב' התנהגות שאינה הולמתהתלית רשיון (סחר באיברים ופעל בניגוד להוראות החוק, כמו כן הפיק הנקבל רווחים כספיים בשל עיסוקו בארגון, ותיווך השתלות בלתי חוקיות במדינות שונות)
מה חשוב לדעת? הארכת תקופת התליית רישיון לפי סעיף 44 ב' הארכת התליית רישיון לעסוק ברפואה עד לסיום ההליך המשמעתי נגדו
הארכת תקופת התליית רישיון לפי סעיף 44 ב' הארכת התליית רישיון לעסוק ברפואה עד לסיום ההליך המשמעתי נגדו

הנדון: ד"ר מיכאל זיס

משנה למנהל הכללי

אל: עו"ד רואן עזיזה, מנהלת ועדות המשמעת

Associate Director General

סימוכין: מכתבך מיום 26.5.2016

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

הנני מאשר המלצות ועדת המשמעת, בעניינו של ד"ר מיכאל זיס.

mmancal@moh.health.gov.il

ז' בסיון, התשע"ו
13 יוני 2016
סמכתא: 51650916
(במענה, נא ציינו מספרנו)

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

בכבוד רב,

25

פרופיארנון אפק
המשנה למנכ"ל (בפועל)

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן