חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מסעוד מחמיד – הליך 44 א' הרשעה פלילית

תיאור הליך: הליך 44 א' הרשעה פלילית (הליך לפי סעיף 44 א' מעשה מגונה במטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: הליך 44 א' הרשעה פלילית (הליך לפי סעיף 44 א' מעשה מגונה במטופלת)
מה חשוב לדעת? תלית רישיון ל-6 חודשים
תלית רישיון ל-6 חודשים

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות
ת.ד.1176

המנהל הכללי

הנדון: החלטה לפי סעיף 44 א' נגד דייר מסעוד מחאמיד
מכתבכם מיום 3.10.18

Director General

1 ירושלים 91010

מאשר את החלטת הוועדה המיוחדת לפי סעיף 44 אי מיום 16.9.18 נגד דייר מסעוד מחאמיד.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כייד בתשרי, התשע"ט
03 אוקטובר 2018
סימוכין: 100957818
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן