חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מסעוד מחמיד – הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת (מעשה מגונה במטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת (מעשה מגונה במטופלת)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 3 שנים
התלית רישיון ל- 3 שנים

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד שרה שר לב

ד"ר מסעוד מחאמיד
ע"י ב"כ – עו"ד אורית באומהורן

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 03-20

הקובל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר מסעוד מחאמיד, הינו רופא משפחה המועסק על ידי קופת חולים הכללית בסניף נצרת (להלן –
ד"ר מחאמיד או הבקבל)).

2. ביום 5.5.16 הגיעה המתלוננת למרפאה לאחר שסבלה מכאבי גב. הנקבל הורה למתלוננת לעמוד מול
מיטת הטיפולים כשגבה מופנה אליו, ולהוריד מעט את מכנסיה. לאחר מכן, החל הנקבל למשש את גבה
של המתלוננת והפשיל עוד את מכנסיה. בשלב מסוים, פתח הנקבל את רוכסן מכנסיו, שלף את איבר מינו
והחל לחכך אותו בעכוזה של הנבדקת.

כאשר המתלוננת חשה במעשה, היא הסתובבה והבחינה באיבר מינו של הנקבל, מחוץ למכנסיו.
היא סטרה לו, ונמלטה מהחדר כשהיא בוכייה ונסערת, ומיד התלוננה על המקרה בפני עובדי המרפאה.

חמישה חדשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בעבודות שירות.
שבעה חדשי מאסר ע"ת לתקופה של שלוש שנים, שלא יעבור בתקופה זו עבירת מין.
קנס בסך 5,000 ש"ח וכן פיצויים למתלוננת בסך 25,000 ש"ח.

פסיקת בתי המשפט

3. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר מחאמיד כתב אישום לבית משפט השלום בנצרת, בו יוחסה לו עבירה
של מעשה מגונה, לפי סעיף 348(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (ת"פ 24090-05-16). לאחר
שהנקבל הורשע, גזר עליו ביהמ"ש ביום 16.6.19 את הענשים הבאים:

ערעורו של הנקבל לביהמ"ש המחוזי בנצרת, הן על ההרשעה והן על העונש – נדחה ביום 5.12.19, על
כל מרכיביו.

2

דו"ח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת התלונה, מונת ועדת משמעת לדון בה, בהרכב ד"ר דורון תודר – יו"ר, ד"ר יחזקאל
זיגלמן ועו"ד לינדה שפיר – חברים. בדוח שהגישה ביום 10.3.20, הדגישה הוועדה את חומרת מעשיו
של הנקבל ואת הפגיעה הקשה במתלוננת, תוך שציינה כי:

"המעשה שבגינו הורשע הנקבל הוא חמור וראוי לכל גנאי. רופא המבצע מעשה מגונה
במטופלת במהלך טיפול רפואי, תוך ניצול מעמדו כרופא וניצול האמון המוחלט שניתן בו
לאור מעמדו זה, מפר בכך את העקרון הבסיסי עליו מושתתים יחסי רופא ומטופליו.
התנהגות כגון זו מערערת את אמון הציבור בציבור הרופאים, בכלל ובאינטרס שיש לציבור
בשמירה על רמתו וכבודו של מקצוע הרפואה".

6. לקולה, התחשבה הוועדה גם בנסיבותיו האישיות של הנקבל, בן 70, אשר זו לו הסתבכותו הראשונה
עם החוק. הוועדה שמעה שורה של עדי אופי, אשר תארו את הנקבל כמי שניתן לסמוך עליו בעבודה
ומחוצה לה, וכן שיבחו את אופיו החיובי ותפקודו המקצועי כרופא. עוד ציינה הוועדה את חלוף הזמן מאז
האירוע, בשנת 2016, ואת העובדה כי מאז חדל הנקבל לעסוק במקצועו כרופא, והוא מקדיש את עיתותיו
לתחביבים ולתרומה לקהילה.

החלטה

בסופו של דבר, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל לתקופה של שלוש
שנים, עוד המליצה הוועדה, כי תקופת ההתלייה תחפוף את התקופה בה הוקפא רישיונו, באופן שרישיונו
יוחזר לו עם תום תקופת עבודות השירות ביום 22.5.20, זאת נוכח החלטות דומות שניתנו בעבר בסוגייה

זן.

7. סבורני, כי הוועדה שקלה כהלכה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, תוך שנתנה היבט בכורה
לאינטרס הציבורי, המחייב הטלת ענשים כבדים ומרתיעים במקרים של ביצוע מעשים מגונים על-ידי
רופא במטופלות שלו, תוך הפרה בוטה של האמון שהן נותנות בו.

8. לאור האמור לעיל, הנגי מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר
מסעוד מחאמיד, מלעסוק ברפואה למשך שלוש שנים, שסיומם ביום 22.5.20.

ניתן היום 23.4.20, כט ניסן תש"פ.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

… min 22 sata prima per ma

to

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

¦

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן