חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מרדכי ליפו – ועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א' רשלנות חמורה

תיאור הליך: ועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א' רשלנות חמורה (ועדה לפי סעיף 44 א' ,רשלנות במתן טיפול רפואי ועיכוב בפינוי לביה"ח)
פירוט אמצעי משמעת: ועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א' רשלנות חמורה (ועדה לפי סעיף 44 א' ,רשלנות במתן טיפול רפואי ועיכוב בפינוי לביה"ח)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל-6 חודשים
התליית רשיון ל-6 חודשים

Director General

53

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: עו"ד נועה ברוך, יחידת הדין המשמעתי

הנדון: המלצה לפי סעיף 44 א' לפקודת הרופאים
(נוסח חדש), התשל"ז – 1976 בעניין דייר מרדכי ליפו
מכתבך מיום 9.2.12

משרד הבריאות, ירושלים

רחי בו-טבאי 2. ירושלים 93591 תייד 1176. ירושליות 01010 HA

Ministry of Health

ירושלים Jerusalem

יייט בשבט, התשע"ב
12 פברואר, 2012
סימוכין: 07900412
במענה: ציין סימוכין)

מבקש לשנות מעט ולהחמיר:

התליה תהיה 6 חודשים ללא אפשרות לקיצור ודייר ליפו יחויב בכל מקרה בסעיפים א' 1 ו-2 של

ההמלצות שלכם.

לאחר תקופת ההתליה יגיש דייר ליפו תוכניות התערבות רפואיות מתוכננת לאישור מינהל רפואה
לפני חידוש פעילות בפרוצדורות המתוארות בסעיף ב'.

אבקש בזאת להודות לחברי הועדה.

בברכה,

פרופ' רוני גמזו

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן