חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מרעי פאהד – רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (לא הגיב לפניות משרד הבריאות בעקבות תלונה על רשלנות)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (לא הגיב לפניות משרד הבריאות בעקבות תלונה על רשלנות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לארבע חודשים
התליית רישיון לארבע חודשים

ד"ר מרעי פאהד
ע"י ב"כ – עו"ד סברי עבאס

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עו"הד שרה שר-לב, שני בצלאל ויונתן ברג

העובדות

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 19-23

הקובל

הנקבל

1. ד"ר מרעי פאהד הינו רופא שיניים מורשה (להלן – הנקבל או ד"ר פאהד), ובעל מרפאת שיניים
בטירת הכרמל (להלן – המרפאה).

בתאריך 20.1.10 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, קובלנה נגד הנקבל בגין טיפול
שיניים לקוי שנתן לשלושה מטופלים

פרטי הטיפולים הלקויים פורטו בהרחבה בכתב הקובלנה ובדו"ה וועדה.

עוד עולה מכתב הקובלנה, כי בעקבות הניסיון לברר את תלונתה של
נערכה בקורת במרפאה
על-ידי רופאה מלשכת הבריאות, אך לא נמסר לה התיק הרפואי של המטופלת ואף לא התאפשר לה לצלם
תיקים כלשהם. בתאריך 30.10.07 נערכה ביקורת נוספת במרפאה, ונתגלו בה ליקויים רבים, כמפורט
בסעיף ד' לכתב הקובלנה.

2. לאור האמור לעיל, נאמר בכתב הקובלנה, גילה הנקבל התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 45(1)
לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 (להלן – הפקודה); וכן גילה רשלנות ו/או חוסר
יכולת בטיפולו במתלוננים, כאמור בסעיף 45(3) לפקודה.

דו"ח ועדת המשמעת

3. הנקבל הכחיש בפני ועדת המשמעת את מרבית העובדות שפורטו בקובלנה, והודה אך במקצתן.
לאן
שמיעת העדויות וקבלת הראיות, דחתה הוועדה בדוח שערכה ביום 3.1.13, את גירסתו של הנקבל
והעדיפה את העדויות ששמעה ואת הראיות שהוצגו בפניה. יצוין, כי רק המתלונן
הוועדה, ואילו שתי המתלוננות האחרות לא הגיעו למסירת עדות.

העיר בפני

בהסתמך על חומר הראיות ועל העדויות ששמעה, החליטה הוועדה להרשיע את הנקבל בחלק מהמעשים
המיוחסים לו בכתב הקובלנה, ולזכותו מחלקם האחר.

4. אשר לאמצעי המשמעת הראוי במקרה זה, קבעה הוועדה בדוח שהגישה ביום 1.7.13, בזו הלשון:
"הוועדה סבורה שהתנהגותו של הנקבל מהווה זלזול במערכת הבריאות, פוגעת בשלום
הציבור ובלתי ראויה".

לצד הקולא, לקחה הוועדה בחשבון את זיכויו של הנקבל ממספר ניכר של סעיפי הקובלנה, את עברו הנקי
ואת מכתבי ההערכה שקיבל ממטופלים.

בשים לב גם לזמן הרב שחלף מאז האירועים, וכן למצבו הכלכלי והמשפחתי של הנקבל, החליטה הוועדה
להמליץ על התליית רישיונו של הנקבל מלעסוק ברפואת שיניים, למשך ארבעה חדשים.

החלטה

.5

סבורני, כי הוועדה שקלה כהלכה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולה והן לחומרה,

והמלצתה מקובלת עליי.

לפיכך, הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר מרעי פאהד, מלעסוק ברפואת שיניים למשך
ארבעה חדשים, החל מיום 1.8.13.

ניתנה היום 9 יולי 2013, ב' באב תשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב
שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן