חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מרק ברשדסקי – גילה רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: גילה רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל חזר במהלך 4 שנים בהן פגע במטופליו במתן טיפול רשלני במהימנות הרשומה הרפואית)
פירוט אמצעי משמעת: גילה רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל חזר במהלך 4 שנים בהן פגע במטופליו במתן טיפול רשלני במהימנות הרשומה הרפואית)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 5 שנים
התליית רשיון ל- 5 שנים

בעניין:

ד"ר בועז לב, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
עיר בייב – עו"ד יונתן ברג

לבין :

ד"ר מרק ברשדסקי,
עי בייב – עו"ד דורון ברקוביץ

שרת הבריאות

73

הקובל

החלטה

כבי השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב, אליו הואצלה סמכותי לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים
[נוסח חדש], התשל"ט-1970 (להלן: "הפקודה"); מנוע במקרה דנן לתת צו לפי הסעיף האמור
לפקודה, נוכח קרבה משפחתית לאחד העדים המרכזיים שהעיד בפני ועדת המשמעת שמונתה לפי
סעיף 47 לפקודה.

בשל כך דויים הוועדה לפי סעיף 48 לפקודה הועבר להחלטתי

הנקבל

לאחר עיון בהחלטת ביניים מיום 9 ביולי 2013 ודוח הוועדה, השתכנעתי כי הוועדה שקלה אל.
נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו והגיעה למסקנה הראויה באשר לאמצעי המשמעת
המומלץ על ידה.

מסקנותיה של הוועדה מקובלות עלי והמלצתה תואמת את המקרה ונסיבותיו. הנני מורה על
התליית רישיונו של הנקבל, לעסוק ברפואת שיניים, לתקופה של חמש שנים, החל מיום 1

בפברואר 2014.

ניתנה היום, כייג בטבת התשע"ד, 26 בדצמבר 2013.

חייכ על גרמן
שרת הבריאות

PY

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן