חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר נחום זאבין – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (מתן תעודה כוזבת, סיוע לניסיון לקבל דבר במרמה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (מתן תעודה כוזבת, סיוע לניסיון לקבל דבר במרמה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשנה
התליית רשיון לשנה

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד שני בצלאל

ד"ר נחום זאבין
ע"י ב"כ – עו"ד שילה דורפמן

לבין:

ה ח ל ט ה

הקובל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר מרק זאבין (להלן – ד"ר זאבין או הנקבל), היה בתקופה הרלוונטית רופא פסיכיאטר מומחה,
שהוסמך לערוך בדיקות ע"י הפסיכיאטר המחוזי, וכן היה בעל קליניקה פרטית. החל מיום 1.8.2007
התמנה הנקבל לתפקיד סגן פסיכיאטר מחוזי במחוז המרכז.

בשנת 2005 נוצר קשר בין הנקבל לבין אדם בשם
כשהאחרון מבקש מהנקבל לתת לאנשים
שישלח אליו חוות דעת פסיכיאטריות, לצורך הגשת תביעות כזב למוסד לביטוח לאומי או לחברות
הביטוח. בתחילת שנת 2007 היפנה – אל ד"ר זאבין אדם בשם , אשר לאחר שנפגש עמו
פעמיים, נתן לו ביום 26.8.07 חוות דעת פסיכיאטרית כוזבת ולפיה, סובל אותו ממצב דכאוני עם
ביטויי חרדה ואלמנטים פוסט טראומטיים", וכי שאול "זקוק להמשך טיפול פסיכיאטרי".
ע"ג חוות הדעת נרשם תאריך כוזב אף הוא – 29:7.07.

בתמורה לחוות הדעת הכוזבת, שילם לנקבל סך 3,500 ש"ח. כעבור מספר חדשים נתן הנקבל
חוות דעת נוספת, לפיה "לא חל שינוי במצבו הנפשי", ובתמורה שילם לו סך 1,000 ש"ח.
במקרה נוסף – הפנה אל הנקבל אדם בשם על-מנת שייתן לו חוות דעת כוזבת בדבר החמרת
מצבו הנפשי בעקבות תאונת דרכים מבויימת עליה דיווח למשטרה. הנקבל כתב לא חוות דעת
ביום 1.11.07 (שנשאה תאריך מוקדם יותר – 29.7.07). גם כאן קיבל הנקבל תמורה כספית בעבור

עריכת התעודה הכוזבת,

יצויין ויודגש כי חוות הדעת ניתנו על-ידי הנקבל לאחר שמונה לסגן הפסיכיאטר המחוזי, בעוד שצויינו
על-גביהן תאריכים שקדמו למועד מינויו (1.8.07), על-מנת שיווצר הרושם שחוות הדעת ניתנו טרם

המינוי

2

בית המשפט אימץ את הסדר הטיעון שהוסכם בין הצדדים, וגזר על הנקבל ביום 15.11.10 את העונשים

הבאים:

חמישה חדשי מאסר בפועל שיירוצו בעבודות שרות;
ששה חודשי מאסר על-תנאי;
קנס כספי בסך 15,000 ש"ח.

דו"ח ועדת המשמעת

3. בעקבות הרשעתו של ד"ד זאבין בבית המשפט, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב,
ביום 7.12.10, קובלנה כנגדו, בגין עבירה לפי סעיף 41 (5) לפקודת הרופאים. לאחר שהרשיעה את
הנקבל בעבירות שיוחסו לו, בהסתמך על הודאתו בעבירה שיוחסה לו, שקלה הוועדה את נסיבות מעשיו
ואת חומרתן היתרה ומאידך, נתנה דעתה לקולא לחוות הדעת הטובות ולהמלצות שניתנו אודותיו.

הנקבל, יליד שנת 1961, התפטר עם תחילת החקירה מתפקידו כסגן הפסיכיאטר המחוזי, והוא ומשפחתו
מתקשים להתמודד עם תוצאות מעשיו. הנקבל הגיש לוועדה ארבעה מכתבי המלצה, בהם הודגשה
חריצותו, שקדנותו ודאגתו לחולים, וכן אישיותו החיובית ומסירותו לעבודה.

לאחר שבחנה גם את הפסיקה הקיימת במקרים דומים של רופאים שסרחו והורשעו בעבירות פליליות
דומות, המליצה הוועדה בדו"ח מיום 19.7.11, להתלות את רישיונו של הנקבל למשך שנה אחת.
סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים הואצלה לי ביום 22 נובמבר 2011, ולהלן

החלטתי.

החלטה

5. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והתחשבה הן בחומרת
מעשיו של הנקבל, מצד אחד, והן בנסיבותיו האישיות, מהצד האחר.
המלצתה של הוועדה מקובלת עליי, גם אם היא נוטה משהו, לצד הקולה, והנני נכון לאמצה.

הנני מחליט להתלות את רישיונו של ד"ר נחום זאבין לעסוק ברפואה למשך שנה אחת, החל מיום

1.01.2012

ניתנה היום 4.12.11, ח' כסלו התשע"ב. המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

es

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן