חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סלאח בדיר – עבירה פלילית

תיאור הליך: עבירה פלילית (הונאה, סיפק תעודות מחלה כוזבות לחיילים תמורת כסף)
פירוט אמצעי משמעת: עבירה פלילית (הונאה, סיפק תעודות מחלה כוזבות לחיילים תמורת כסף)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון למשך חודשיים
התליית רישיון למשך חודשיים

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר סאלח בדיר

ע"י ב"כ – עו"ד שאדי נאטור

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 02-14

העובדות

1. ד"ר סאלח בדיר(להלן – ד"ר בדיר או הנקבל), הוא רופא מורשה, תושב
במרפאה בשם ש.ר.ד. שירות רפואה דחוף בע"מ (להלן – המרפאה).

הקרבל

הנקבל

ששה חדשי מאסר ע"ת למשך שלוש שנים.

180 שעות של עבודת של"צ.

קנס כספי בסך 5,000 ש"ח.

שעבד כרופא

2. הנקבל, יחד עם חמישה רופאים ואחים שעבדו במרפאה, קשרו קשר עם מנהל המרפאה, מוראד
עאמר, להונות את רשויות הצבא בכך שסיפקו תעודות מחלה כוזבות לחיילים, תמורת בצע כסף (כ- 100
ש"ח בגין כל תעודה כוזבת שהונפקה).

פסיקת בית המשפט

3. בגין מעשיו אלה, הוגש נגד ד"ר בדיר כתב אישום לבית משפט השלום בפתח תקוה. כתב האישום
המקורי תוקן מאוחר יותר, ובו יוחסו לנקבל עבירות של מתן תעודה כוזבת לפי סעיף 281 לחוק העונשין,
התשל"ז- 1977(להלן – החוק); שלוש עבירות של סיוע למתן תעודה כוזבת, לפי סעיפים 281 ו- 31
לחוק; וכן עבירה של קשירת קשר לבצע פשע, לפי סעיף 499 (א)(1) לחוק.

הנקבל הודה במיוחס לו בכתב האישום המתוקן, ובמסגרת הסדר טיעון בין הצדדים, גזר עליו בימ"ש
השלום בפתח-תקוה (ת"פ 8052-05-09) את הענשים הבאים:

הקובלנה

4. בעקבות מעשים אלה, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ביום 21.8.13, קובלנה נגד ד"ר בדיר,
על כך שהורשע בעבירה פלילית, כאמור בסעיף 41 (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976.

דו"ח ועדת המשמעת

הנקבל הודה במעשיו בעת הדיון בוועדת המשמעת, שהתמנתה לדון בקובלנה בהרכב: ד"ר אשר
שלמון – יו"ר, פרופ' צבי שטרן ועו"ד עירית אלטשולר – חברים.

.5

ב"כ הקובל עמד בסיכומיו על חומרת מעשיו של הנקבל, תוך שהדגיש את התופעה הנפוצה של זיוף
מסמכים רפואיים הקיימת במרפאה בכפרו של הנקבל, כפר קאסם, וביקש להחמיר בענשו ולהמליץ על
התליית רישיונו למשך שנה אחת. ב"כ הנקבל ביקש להסתפק בעונש קל יותר של נזיפה או התראה, תוך
הפנייה למקרים דומים שנדונו בעבר.

6. בהחלטתה קבעה הוועדה כי היא רואה בחומרה את התנהגותו של הנקבל, אשר סיפק אישורים כוזבים
למספר מטופלים. בלשון הוועדה:

"רישום מידע רפואי כוזב, הכנת מסמכים הכוללים מידע רפואי כוזב ומסירתם לזולת…
פוגעים באושיות מקצועות הרפואה, שבהם הסתמכות על רישום קודם היא בסיס לטיפול
הניתן לחולים ולבריאותם, וליחסי האמון כלפי המקצועות הרפואיים".

7. לאחר סקירה של הפסיקה הקיימת בנושא מתן אישורים רפואיים כוזבים על-ידי רופאים, הגיעה
הוועדה למסקנה שרק אמצעי משמעת של התליית הרישיון יעביר את המסר הנכון לגבי חומרת העבירות
שעבר הנקבל. הוועדה התייחסה, בין היתר, גם להחלטה 20-12 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ.
ד"ר מוחמד טהא, שם הותלה רישיונו של הנקבל למשך חדשיים.

אשר על כן, ממליצה הוועדה להתלות את רישיונו של ד"ר בדיר מלעסוק ברפואה למשך חדשיים (2).

החלטה

8. העבירות שעבר הנקבל, ושבגינן אף נתן את הדין בפני בית המשפט, חמורות למדיי, בעיניי ולמרבה
הצער אף הפכו נפוצות. נראה לי, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הראויים, הן לחומרה והן
לקולה, והמלצתה מקובלת עליי.

לפיכך, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה, והנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר סאלח בדיר,
מלעסוק ברפואה למשך חדשיים, החל מיום 2.3.14.

ניתנה היום 12.1.14, יא שבט תשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן