חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סם סלוצקי – קובלנה לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: קובלנה לפי סעיף 44 א' (קובלנה לפי סעיף 44 א')
פירוט אמצעי משמעת: קובלנה לפי סעיף 44 א' (קובלנה לפי סעיף 44 א')
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד דייר סם סלוצקי לפי סעיף 44 אי
מכתבכם מיום 23.7.17 ו-25.7.17

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצת הוועדה מיום 18.7.17 להתלות את רישיונו של דייר סלוצקי לעסוק ברפואה עד לסיום

ההליכים.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

י' באב, התשע"ז
02 אוגוסט 2017
סימוכין: 83230417
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן