חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר עבדאללה חיג'אזי – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (קיום יחסים אינטימיים שהנקבל ניהל עם מטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (קיום יחסים אינטימיים שהנקבל ניהל עם מטופלת)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש ימים
התלית רישיון לחודש ימים

4

בענין הקובלנה נגד דייר עבדאללה חגאזי

1

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח חדש] תשל"ז – 1976

דייר עבדאללה חגאזי (להלן הנקבל) הוא רופא מורשה, והמשנה למנכ"ל משרד הבריאות הגיש נגדו
קובלנה לפי סעיף 41 (1) לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976 (להלן הפקודה).

התשתית העובדתית עליה נסמכת הקובלנה היא פרשה של קיום יחסים אינטימיים שהנקבל ניהל
עם אחת מהמטופלות על ידו. במהלך קיום היחסים הללו נכנסה המטופלת להריון, והנקבל
הפסיק את קשריו אתה. המטופלת לחצה למען חידוש הקשרים, ואלו אומנם חודשו לתקופה
קצרה ואולם שוב הופסקו ביוזמת הנקבל. המטופלת סרבה לקבל גזרה זו, הפעילה לחץ, שהתבטא
בהטרדות (גם כלפי אשת הנקבל), ואף באיומים מצדה ומצד בן משפחתה. הדברים התגלגלו לכלל
תלונות הדדיות במשטרה (מצד המטופלת בטענת אונס), ואולם אלו לא הניבו אישומים פליליים.
הפור נפל, מבחינת הפרקליטות על קיום הליכים משמעתיים נגד הנקבל, ובעקבות כך הוגשה
הקובלנה.

על עיקרי העובדות הכלולות בקובלנה אין חולק, וכפועל יוצא מכך החליטה ועדה שהוקמה על ידי
שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודה שהנקבל אשם בהתנהגות שאינה הולמת רופא מורשה.

ההתנהגות הבלתי הולמת נובעת מעצם קיום יחסים כאמור בין רופא ומטופלת. יחסים כאלו
יכולים להשליך על היבטי הטפול הניתנים למטופלת, הם יכולים (במודע או שלא במודע) להטות
טיפולים לכאן או לכאן, והם יכולים לפגוע באמון הכללי הניתן ברופא גם על ידי הצבור. די היה
בכך כדי למצוא את הנקבל אשם כאמור לעיל.

סוגית הענישה המשמעתית היא סבוכה יותר. הועדה נתחה יפה את קשת האפשרויות היכולות
כולן להלכד בעבירת המשמעת שמדובר בה. בקצה האחד של הקשת נמצא אונס ובקצה מנגד
מצויים יחסים בהסכמה הכלולים אף הם בעבירת המשמעת האמורה, וזאת רק משום שהרקע
עליו הם צמחו היה רקע של הכרות שנוצרה במרפאת הרופא.

מקרה זה איננו נגוע בניצול חולשתה של המטופלת, גם לא בהשפעה שהיה למעמדו הרם של
הרופא על המטופלת. סוג כזה של יחסים יכול לצמוח מפגישה מקרית בסופרמרקט, ברכבת, או
בבית חברים. תרומת הרקע הטיפולי ליחסים בין השניים היתה מינימלית (אם בכלל).

הועדה היתה ערה למקום הנמוך במדרג החומרה בו מצוי מקרה זה. היא תארה יפה את קשת
המצבים שיכולה להיות קיימת במקרים כאלו, ובצדק קבעה שמקרה זה אינו חמור יותר".

PAGE

LESHKA MESHPATIT

בשוקלה את העונש המשמעתי הראוי שיש להטילו גל הנקבל, היא הביאה בחשבון את הסבל הרב
שסבלו הנקבל ובני משפחתו עקב הלבנת פניהם :רבים (ובכלל זה את ראית תנקבל בעיני חלק
מהצבור כאנס). היא ציינה שלנקבל שלושה ילדי:: קטנים, שפרנסתו נפגעה, ושאין לו הרשעות
משמעתיות קודמות.

*.74%

ניתן היום

8/28ל/9807

2

בחביאה בחשבון את כל אלו, היא החליטה לחמי יץ בפני השר על השעית רשיון הנקבל לחודש

אחד.

דויים הועדה הועבר אלי, כיוון שהשר האציל אלי – ת סמכויותיו בענין זה, ואני מקבל את המלצת
הועדה, ומורה על השעית רשיון הנקבל לחודש ימיו: החל מ- 23 במאי 2010.

G9E4969ۯ LT:EO

025657799

21/03/2018 02:10

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

VTvvA

3ove

20/20

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן