חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר פשיניאן ארטשאז – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה חודש אחד
התליה חודש אחד

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד נועה מרגליות

דר' ארטשאז פשיניאן
ע"י ב"כ – עו"ד ערן קייזמן

בעניין שבין:

העובדות

1

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 14-22

הקובל

הנקבל

1. ד"ר ארטשאז פשיניאן הוא רופא פסיכיאטר ובעל תואר מומחה בתחום רפואה פסיכיאטרית
ופסיכותרפיה (להלן – דר' פשיניאן או הנקבל). מאז שנת 2017 משמש הנקבל כמנהל מרפאה
פסיכיאטרית בקופת חולים כללית בחיפה. בנוסף לכך, משמש הנקבל כמנהל רפואי של מרכז גמילה
"צעדים אחרת", שהוא מוסד לטיפול רפואי במשתמשים בסמים (להלן – "המרכז").

2. המטופל א.כ. (להלן – המטופל), שנהג לצרוך קנביס ואלכוהול אושפז פעמיים בכפיה בבית החולים
אברבנאל בשנת 2018, על רקע תסמונות פסיכוטיות. ביום 6.9.18, השתחרר המטופל מבית החולים,
ועבר למחרת, 7.9.18, למסגרת שיקומית במרכז. המטופל עבר ראיון קבלה (אבחון) במרכז, בו לא נכח
הנקבל. הנקבל אף לא קבע תכנית טיפולית למטופל. בפועל, המטופל לא קיבל טיפול תרופתי במרכז.

ביום 27.1.19 נמצאה גופתו של המטופל בשטח סמוך למרכז, לאחר ששלח יד בנפשו.

הקובלנה

3. בתאריך 13.3.22, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, דר' ספי מנדלוביץ, קובלנה כנגד הנקבל,
על כך שנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה וגילה רשלנות חמורה במילוי תפקידו, כאמור בסעיפים
41(1) ו-(3) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976. כמו כן, הוא לא עמד בחובתו לנהל רשומה
רפואית וכן מנע מהמטופל לקבל טיפול רפואי נאות – כנדרש בסעיפים 17 ו- 5 לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו-1996.

4. התנהלותו של הנקבל מפורטת בכתב הקובלנה, כדלהלן:

הנקבל לא נכח בוועדת הקבלה של המטופל, ולא הורה על דרכי הטיפול בו; לא תיעד כראוי את מפגשיו
עם המטופל ואת החלטותיו הרפואיות; לא בדק את תיקו הרפואי של המטופל, ממנו יכול היה להתרשם
שהוא זקוק לטיפול תחלואה כפול ולא לטיפול במרכז גמילה; קיבל על עצמו תפקיד של מנהל רפואי של
מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים, מבלי לברר מהי האחריות הכרוכה בכך ומהן החובות המוטלות

עליו.

דוח ועדת המשמעת

5. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: דר' דורון תודר –
יו"ר; דר' אורי לבנטל ועו"ד עירית אלטשולר – חברים. בפתח הדיון, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר ולפיו,
הנקבל יודה בעובדות המפורטות בקובלנה, והם יביאו טיעוניהם לעונש.

לטענת ב"כ הקובל, אמצעי המשמעת המתאים במקרה זה הוא התליית רישיון, שאת מישכה היא משאירה
לשיקול דעת הוועדה. ב"כ הנקבל מבקש להסתפק בעונש של נזיפה, ולכל היותר התליית רישיון לחודש
אחד בלבד.

6. הוועדה החליטה להמליץ להרשיע את הנקבל בדין, ע"ס הודאתו. בדוח מיום 31.7.22, כתבה הוועדה,
בין היתר, כדלהלן:

"ענייננו ברופא שכשל במילוי תפקידו כרופא מורשה, בהתנהלותו כמנהל של
מרכז גמילה, שהוא מוסד רפואי לטיפול במשתמשים בסמים".

7. בבואה להמליץ על אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על הנקבל, ציינה הוועדה כי למרות חומרת
התנהגותו, הוא לקח אחריות על מעשיו, וכן התחשבה בכך שנעתר לבקשת שניים ממקימי המרכז, שבקשו
את עזרתו במימוש חזון דהיינו, הקמת המרכז שנועד לשמש כמרכז לגמילת מתמכרים. עוד קבעה הוועדה
כי הנקבל "עשה את מעשיו ללא כוונת זדון או זלזול או הפקרות".

8.לסיכום, קבעה הוועדה כי: "בגין הכשלים שנפלו בהתנהגותו של הנקבל, היורדים לשורש התנהגות
המצופה מרופא, וודאי ממנהל רפואי, אין להסתפק באמצעי משמעת של נזיפה כמבוקש ע"י בא
כוחו", ועל כן ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חודש אחד.

החלטה

9. הנני מאמץ את המלצות הוועדה הנכבדה – הן לעניין הרשעת הנקבל, ע"ס הודאתו, והן לגבי אמצעי
המשמעת של התליית רישיון למשך חודש אחד. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים
הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא, והמלצתה מקובלת עליי.

10. לאור האמור לעיל, הנני מחליט להטיל על הנקבל, ד"ר ארטשאז פשיניאן, אמצעי משמעת של
התליית רישיון מלעסוק ברפואה למשך חודש אחד, החל מיום 4.9.22.

ניתן היום 8.8.22, יא אב תשפ"ב. יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן