חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רועי בבילה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה זמנית בהסכמה למשך שלושה (3) חודשים.
התליה זמנית בהסכמה למשך שלושה (3) חודשים.

שלום רב,

ישראל

44444

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בית הדין למשמעת

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

משנה למנהל הכללי

הנדון: המלצת וועדת משמעת – דייר רועי בבילה
סימוכין: פנייתך במייל מיום 17/7/2023

מאשר המלצת הוועדה שתכנס לתוקף החל מהתאריך 18/7/2023.

Associate Director General

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

כייח בתמוז, התשפייג

17/07/2023

אסמכתא: 444129623

(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

Poes

דייר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

www.health.gov.il

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן