חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ריצ'רד שיפר – כתב אישום פלילי. ועדה לפי סעיף 44 א'

תיאור הליך: כתב אישום פלילי. ועדה לפי סעיף 44 א' (מונתה וועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א', עבירות עושק בין הנקבל למטופל עבירות שיש עמם קלון)
פירוט אמצעי משמעת: כתב אישום פלילי. ועדה לפי סעיף 44 א' (מונתה וועדה מיוחדת לפי סעיף 44 א', עבירות עושק בין הנקבל למטופל עבירות שיש עמם קלון)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 6 חודשים
התליית רשיון ל- 6 חודשים

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

הנדון : דייר ריצ'רד שיפר

המנהל הכללי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

פנייתך במייל מיום 3.11.14

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

אני מקבל את המלצות הוועדה (בדעת רוב) ומבקש להתלות את רישיונו של הנקבל לתקופה של 6

חודשים.

טל: 02-5081309 פקס: 02-5655966

לייב בחשון, התשעייה
05 נובמבר 2014
סימוכין: 81051614
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

Junge

ארנון אפק

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081309 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן