חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רני וייסבורט – הרשעה בעבירה פלילית

תיאור הליך: הרשעה בעבירה פלילית (התלונה- בין הנקבל למתלוננת שהייתה בת זוגתו התפתח ויכוח שכלל איומים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה בעבירה פלילית (התלונה- בין הנקבל למתלוננת שהייתה בת זוגתו התפתח ויכוח שכלל איומים)

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד ישראל וינברגר

ד"ר רני ויסבורט
בעצמו

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 09-19

הקובל

הנקבל

העובדות

1. ד"ר רני ויסברוט (להלן – ד"ר ויסברוט או הנקבל), הוא רופא מורשה, שמענו

2. בתאריך 28.12.14, התפתח ויכוח בין הנקבל למתלוננת, שהייתה בת זוגו אותה עת. במהלך הויכוח,
נטל הנקבל פטיש קטן המשמש לצרכים רפואיים, ואיים על המתלוננת, תוך שימוש במלים:
"הפטיש הוא נגדך… אם היה אפשר הייתי מביא מסור כדי להפריד לך את הראש מהגוף".
פסיקת בית המשפט

3. בגין התנהגותו זו, הוגש נגד ד"ר ויסברוט כתב אישום לבית משפט השלום בנתניה (ת.פ -14033-01
15) – בגין עבירה של איומים, לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשלז-1977. הנקבל הורשע על סמך
הודאתו, וביום 18.1.18, נגזר עונשו לשלושה חדשי מאסר ע"ת למשך שנתיים, שלא יעבור על העבירה

בה הורשע.

}

E

{

{

|

{

2

4. בעקבות משפטו של הנקבל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, ביום
12.12.18, קובלנה נגדו, על כך שהורשע בעבירה פלילית וגילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה,
כאמור בסעיפים 41(1) ו- (5) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976.

דו"ח ועדת המשמעת

5. הנקבל הודה במעשיו בעת הדיון בוועדת המשמעת, שהתמנתה לדון בקובלנה בהרכב: ד"ר יוסף
משעל – יו"ר, פרופ' בועז עמיחי ועו"ד יגאל חיות – חברים.

6. בהחלטתה קבעה הוועדה, בין היתר, כי:

"איומיו הבוטים של הנקבל, לרבות נטילת 'פטיש', כלפי בת זוגוחמורים ומטרידים וראויים
לכל גינוי, במיוחד כאשר הם נעשים ע"י רופא ממנו מצופה, ביתר שאת, לנהוג בחסד
ובהומניות, בשמירה על החוק וכללי האתיקה".

לקולה שקלה הוועדה את חלוף כחמש שנים מאז האירוע, את מצבו הכלכלי של הנקבל ואת העובדה כי
הוא מטפל בבתו בעלת צרכים מיוחדים. עוד ציינה הוועדה, כי העבירה הפלילית שעבר נמצאת "ברף
חומרה נמוך", אין בה קלון ואין לעבירה קשר להיותו של הנקבל רופא או למקצוע הרפואה.

אשר על כן, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.

החלטה

7. המלצת הוועדה הנכבדה מקובלת עליי, לאחר ששקלה את מכלול נסיבות המקרה.
הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.
ניתנה היום 21.7.19, יח תמוז תשע"ט.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן