חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רפאל מור – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הרופא הציע תשלום עבור כל חולה שיופנה אליו לטיפול)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הרופא הציע תשלום עבור כל חולה שיופנה אליו לטיפול)

995

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976

1

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר רפאל מור
ע"י ב"כ – עו"ד חדוה לוין

בעניין שבין:

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 19-12

הקובל

הנקבל

העובדות והקובלנה

1. פרופ' רפאל מור הינו רופא מורשה ובעל תואר מומחה בכירורגיה של בית החזה (להלן – הנקבל או
פרופ' מור). בתקופה הרלוונטית לכתב הקובלנה שימש הנקבל כרופא בכיר במחלקה לניתוחי לב וחזה
במרכז הרפואי איכילוב בת"א, וכן ביצע ניתוחים פרטיים בבית חולים רמת מרפא.

2. בחדש אוקטובר 2005 או בסמוך לכך, התקשר הנקבל טלפונית
מנהל המרפאה
של הכור בדימונה, והציע לו להפנות אליו חולים, ובתמורה ישלם לו הנקבל 4,000 ש"ח עבור כל חולה.
ד"ר שוורצפוקס דחה את ההצעה, וציין כי לדעתו, מדובר בניסיון לשוחד.

3. בעקבות גילוי המקרה, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ביום 28.4.2008, קובלנה נגד פרופ'
מור, על כך שהתנהג בדרך שאינה הולמת רופא מורשה, כאמור בסעיף 41(1) לפקודת הרופאים [נוסח

חדש], תשל"ז-1976.

הקובלנה התבססה, בין היתר, על הוראות סעיפים 36 ו- 38 לכללי האתיקה של הסתדרות הרופאים
בישראל לפיהם, נאסר על רופא לקבל דמי תיווך בשל הפניית חולה לבדיקה או טיפול או להתחלק בדמי
טרחה/הפניה "ובמיוחד אסור הדבר בין רופא מפנה לרופא יועץ או מנתח" (סעיף 38 לכללים).

ההליכים המשמעתיים

4. בעקבות הגשת הקובלנה, התקיים ביום 3.9.2009 דיון בפני ועדת המשמעת, בו הודה הנקבל במיוחס
לו בכתב הקובלנה. טענתו המרכזית של הנקבל – לה הסכים גם ב"כ הקובל – הייתה שבתקופה הנדונה
היה קיים פער משמעותי בין כללי האתיקה של הסתדרות הרופאים, לבין המצב שנהג בפועל, וכי הנקבל
פעל בנדון בתום לב.

לפיכך, המליצו ב"כ הצדדים בפני הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.

5. הוועדה החליטה לאמץ את המלצת ב"כ הצדדים ולהמליץ להטיל על הנקבל נזיפה בלבד, וזאת נוכח
העובדה שהייתה "עמימות" ביישום כללי האתיקה הנ"ל והנוהג שהיה באותה תקופה.

6. המלצת הוועדה הובאה בפני השופט (בדימוס) ורדי זיילר, אשר הורה, ביום 8.7.2010, על החזרת
הדיון לוועדה "כדי שהנוהל שנהג, לפי טעון הנקבל, ייפרש לפניה לפרטי פרטיו ודקדוקיו. רק
השוואת מקרה זה על כל מרכיביו, לנוהל ככל שהיה כזה, יכול לשמש בסיס למסקנה לכאן או
לכאן".

7. משהוחזר הדיון לוועדה, היא שמעה את עדותו של ד"ר פז, רופא במחלקה לניתוחי חזה ולב בביה"ח
איכילוב, שאישר קיומו של הנוהג הנ"ל, וכן קיבלה מספר מסמכים בנושא. בסופו של דבר, השתכנעה
הוועדה מקיומו של הנוהג הפסול באותה תקופה, ועל-כן חזרה והמליצה, ביום 23.9.12, להטיל על
הנקבל – גם בשים לב להודאתו באשמה – אמצעי משמעת של נזיפה.

החלטה

8. הנני מאמץ את המלצות הוועדה ומטיל על הנקבל, פרופ' רפאל מור, אמצעי משמעת של נזיפה.

9. הנני מפנה את תשומת לבו של מנכ"ל משרד הבריאות לנוהג הפסול ששרר בתקופה הרלוונטית בדבר
תשלום לרופאים ולבתי חולים תמורת העברת חולים לטיפול כזה או אחר, כפי שמצטייר ממסקנותיה של
ועדת המשמעת. הנני ממליץ בפניו לשקול רענון כללי האתיקה של הסתדרות הרופאים בנושא והוצאת
הנחיות מתאימות – אם כאלה טרם הוצאו עד כה – לבל יישנו מקרים דומים בעתיד.

ניתנה היום 25.10.12, ט' חשון תשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

cce

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬‒‒‒‒‒▬▬▬

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן