חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רקפת רודריגז – רשלנות חמורה

תיאור הליך: רשלנות חמורה (לא ערכה למטופלת רשומות רפואיות על מהלך הטיפולים)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה (לא ערכה למטופלת רשומות רפואיות על מהלך הטיפולים)

צו לפי ערף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976

הליך משמעתי זה ידע בעבר קובלנות בניסוחים שונים ובנושאים שונים, עד שהוא נתיצב על
הנוסח האחרון ובו דנה הועדה כמשמעותה בהמשך. הנוסח האחרון של הקובלנה החליף את
קודמתה שהוגשה ב- 20.1.10 ובה יוחס לדייר רקפת רודריגז (להלן הנקבלת) מעשה של רשלנות
חמור לפי סעיף 41 (ד) לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז – 1976 (להלן הפקודה).

הרשלנות הזו התבטאה גם בכך שהנקבלת טפלה באופן אינטנסיבי למדי, משך כששה חדשים
במרפאתה במטופלת, זאת מבלי לערוך רשומות רפואיות על מהלך הטפולים. עריכת רישומים
כאלו היא חובה שנקבעה בסעיף 17 (א) לחוק זכויות החולה תשנ"ו – 1996.

הטפול שניתן למטופלת כלל גם מתן תרופות והוא נועד לשפר את מצבה של המטופלת שסבלה
מדכאון קשה, חרדה כללית והפרעת אכילה. ברקע לכל אלו היו יחסים מעורערים של המטופלת
עם הוריה, כנראה בעיקר עם אביה. את המטופלת לוותה הרגשה לא ברורה שאביה פגע בה מינית
והדבר העיב כאמור על מערכת היחסים הפנים משפחתיים.

הקובלנות בנוסחם הקודם התיחסו להיבטים שונים שכללו גם את הפרשה האמורה, גם את תוכן
הטפול שניתן למטופלת לפי האמור בקובלנה היה מדובר בטיפול היפנוטי ע"י הנקבלת, זאת מבלי
שהיא היתה רשאית לתיתו.

אינני צריך להידרש לפרטי האישומים המשמעתיים הקודמים משום שהם הושמטו כאמור מכתב
הקובלנה האחרון. הקובלנה האמורה מתיחסת רק להעדר הרשומות הרפואיות (למעט רשומה
שנעשתה במקרה אחד).

עם הגשת הקובלנה מינה שר הבריאות, כמצוות סעיף 44 לפקודה, ועדה בפניה תוכל הנקבלת
להגיב על הקובלנה. הועדה נתבקשה גם לרכז את החומר כולו ולהמליץ בפני שר הבריאות מה
ייעשה בנקבלת.

הועדה לא הסתפקה בהודעת ב"כ הקובל על החלפת הקובלנות. היא ביקשה להכנס לפני ולפנים
של הסיבות שהניעו את הקובל לנהוג כפי שנהג. בייכ הקובל פרש בפני הועדה באריכות ובפירוט
את הסיבות לכך. עיקרו של דבר יידילוליי הקובלנה האחרונה נבע מקשיי הוכחה בכל הנוגע
לטיפול ההיפנוטי. לכך נוספו סיבות ונסיבות נוספות, ובהן אי רצון לפגוע ברקמת יחסים ההולכת
ומשתקמת בתוך המשפחה, חלוף הזמן (שש שנים), והעובדה שהנקבלת עמדה על סף סיום
התמחותה ועל סף קבלת תואר מומחה. תואר כזה הוענק לנקבלת לאחר הארועים נשוא הקובלנה.

PAGE 05/08

,

ÄTMJGW MEQJPATIT

בפני הועדה הודתה הנקבלת במה שיותס לה, כך שהדיון התמקד רק בנושא הענישה המשמעתית.
הנקבלת העידה בפני הועדה בשלב הטענות לעונש כמה היא מתיסרת בשל מחדלה בעריכת
רישומים. הדבר הדריך את מנוחתה עד כדי כך שהיא נזקקה לטיפול. הטיפול שניתן למטופלת
נעשה ללא תשלום ו ורק מתוך רצון לעזור לה, הנקבלת הדגישה שלאחר ארוע זה היא מקפידה
קלה כחמורה על עריכת רשומות רפואיות מלאות.

ניו היום

הצדדים שניהם המליצו לועדה, שזו תמליץ בפני השר על מתן נזיפה בלבד, והועדה תוך שהיא
מביאה בחשבון את כלל הנסיבות כמפורט לעיל, אימצה את ההמלצה הזו.

דל-חר-ST Oree:02 044ש:

סמכויות שר הבריאות הנוגעות לענישה המשמעתית הואצלו אלי, ובעקבות כך הועבר אלי דויים
הועדה שניתן לפי סעיף 44 לפקודה.

בכל הסיבות כפי שתוארו לעיל אני מקבל את המלצת הועדה ונוזף בנקבלת.

הערת על כך תירשם בתיקה.

14.0

000000000

:

}

03:05

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

66LS9S:0]

14/07/2010

Bps:ased

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן