חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר שלדון קיט – רשלנות ואו חוסר יכולת בטיפולים

תיאור הליך: רשלנות ואו חוסר יכולת בטיפולים (טיפול שורש במטופל שלא בוצע כהלכה)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות ואו חוסר יכולת בטיפולים (טיפול שורש במטופל שלא בוצע כהלכה)

PAGE

To:5657799

ATMJGW MEQJPATII

בענין: הקובלנה נגד דייר שלדון קיט

1

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים סגוסח חדש) תשל"ט – 1979

דייר שלדון קיט (להלן הנקבל הוא רופא שביצע טיפול שורש באחד ממטופליו. משכאב השיניים לא
פסק נערך למטופל צילום והתברר שהטפול בוצע שלא כהלכה. המטופל נצרך לטפול שורש

מחודש.

המטופל התלונן במשרד הבריאות על שארע לו, והמשרד ערך ביקור במרפאתו של הנקבל.
בביקורת מתברר שנמצאו במרפאה צילומי רנטגן באיכות ירודה, וכן נתברר שטפול השיניים
במספר טפולי שורש היה "באיכות לא סבירה"

20a0apaa

בשל כל אלו מיוחסת לנקבל בקובלנה שהוגשה נגדו ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, רשלנות
או חוסר יכולת בטפוליסיי כאמור בסעיף 45 (3) לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש) תשלייט –
1979 (להלן הפקודה).

כדי לאפשר לנקבל להתגונן וכמצוות הפקודה, מינה שר הבריאות ועדה, וזו נתכנסה כדי לאפשר
לנקבל לפרוש את הגנתו,

18-MY-2011 11:43 From:
09:46

18/05/2011

הנקבל הודה בפני הועדה בכל האמור בקובלנה, ומשכך לא נותר לועדה אלא ליתן המלצה לשר על
הענישה המשמעתית הראויה.

אני מאשר את המלצת הועדה וגוזף בנקבל.

לאחר שמיעת טענות בנושא הענישה המשמעותית יצא מלפני הודעה דויית בו היא ממליצה
להסתפק בענין זה במתן נזיפה לנקבל. בעשותה כן היא אימצה את המלצות הקובל, והיא המאת

בחשבון את הנסיבות המיוחדות שגם הקובל סבר שיש בהן כדי להצדיק הקלח בענישה.

רישום על כך ייעשה בתיקו.

ניתן היום

בין השאר הובאו בחשבון עברו הנקי של הנקבל, הפנמת ההיבטים השליליים, והסקת מסקנות
שהביאו להליכה במסלול נאות, היא הביאה גם בחשבון את הנסיבות האישיות של הנקבל. אשתו
היא חולה ALS והיא מרתקת לכסא כלכליס.

10/0

ילו)

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן