חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר שרון ינושבסקי – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (מצג מטעה שעשה הנקבל למטופל ,כמו כן לא בדק את המטופל לפני מתן תרופה)
שם פרטי: שרון
שם משפחה: ינושבסקי
תחומים: רופאי שיניים בעלי רשיון ותחומי מומחיותם
עיר: כפר מונש
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (מצג מטעה שעשה הנקבל למטופל ,כמו כן לא בדק את המטופל לפני מתן תרופה)
מס' רישיון: 2-10049
סטטוס רישיון: בתוקף (מורשה לעסוק במקצוע)
תאריך הנפקת רישיון: 2004/06/29
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השניים (נוסח חדש) תשלייט – 1979

דייר שרון ינושבסקי (להלן הנקבל) הוא רופא שיניים המחזיק מרפאה פרטית. ביום 28.2.07
הוגשה נגדו קובלנה על ידי המשנה למנכ"ל. לפי האמור בה נהג הנקבל בדרך שאיננה הולמת רופא
שיניים ובכך עבר עבירת משמעת לפי סעיף 45 (1) לפקודת רופאי השניים (נוסח חדש) תשלייט
1979 (להלן הפקודה).

למסקנה זו הגיע הקובל נוכח העובדה שהנקבל נתן לילד שטופל על ידו אנטיביוטיקה מבלי
שקדמה לכך בדיקה, ומבלי שעובדת מתן התרופה נרשמה בכרטיס הטיפולים. למעשה זה נתלווה
מצג מטעה שעשה הנקבל למטופל, ולפיו עובדת המרפאה, שאיננה רופאת שיניים, הוצגה בפני
המטופל כרופאת שיניים. לא זו אף זו הוא סייע לעובדת זו לעסוק ברפואת שיניים שלא כדין. לכך
יש להוסיף שהוא איפשר לאביו להשתמש לצורך טפול בייגז הצחוקיי.
אחרון אחרון: במרפאת הנקבל לא נמצאה ערכה להחייאה.

שר הבריאות מינה, כמצוות הפקודה ועדה שתשמע את שיש לנקבל לאמר, שתרכז את החומר
כולו, ושתעביר אליו את המלצותיה. הועדה עשתה את שנתבקשה לעשות והגישה לשר הבריאות
דויים והמלצה. היא מצאה שהנקבל אכן עבר את עבירות המשמעת המיוחסות לו והמליצה
להתלות את רשיונו לחודשיים. הדו"ח וההמלצות הועברו אלי זאת נוכח האצלת סמכויות השר
הנוגעות לענישה המשמעתית אלי.

בפני הועדה הכחיש הנקבל חלק משמעותי של המעשים שיוחסו לו. הוא הודה אמנם במתן
אנטיביוטיקה, ואולם גרס שכל הפעילות האחרת נעשתה על ידי עובדת המרפאה מבלי שהיא
נתבקשה לעשות כן.

הועדה ניתחה יפה את כל חומר הראיות שהיה בפניה, וגם את המחדל שבאי הבאת עדים שהיו
יכולים לבסס את גירסת הנקבל. היא נתנה משקל משמעותי לעדות העדים שהופיעו בפנינו",
העמידה את הדברים במבחן ההגיון, והגיעה למסקנה שהמטופל, שסבל מכאבים ובא למרפאה
תוך תאום מוקדם במצב המחייב טפול, הופקד בידי העובדת שאיננה רופאה לקבלת הטיפול.

ממצאים אלו מצביעים, לדעת הועדה, על התנהגות בלתי הולמת של הנקבל.

אי אפשר שלא להסכים עם ממצאי הועדה ומסקנותיה, ואני מאמץ אותם.

בדרך כלל יש סיכוך בן טפול רפואי על ידי מי שאיננו מורשה לכך סיכון זה היה ממותן יותר
במקרה זה משום שהעובדת, בידיה הופקד הטפול, היתה רופאת שנילים בחול היא לא עברה
בדיקות מקומיות ולא קבלת רשיון לעסוק ברפואת שיניים

הסיכון מטפול רפואי כי מי שאינו מוסמד לכד ממותן איפוא במקרה זה, ואולם עדיין אי אפשר
לשלול אותו, ומכל מקום איך חולק על כך שהתוק אוטר טיפול כזה. השיטות, החומרים, התרופות
והמדיניות הרפואית שונים ממקום למקום העיר על המדיניות השיטות והתרופות הנהוגות
בארץ יכול להיות מסוכן למטופל

המלצת הועדה על שני חודשי התליית רשיון נראית לי כסבירה, ואני מאמץ גם אותה

תחילת תקופת ההתליה תהיה ביום 5 112

ניתן היום

…*

ויל

נשיא (בדימוסו של ביהמ"ש המחת בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן