חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר תאאר קונבר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (טיפול כושל במטופלים ,וסירובו של הנקבל להגיב לרשויות המוסמכות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (טיפול כושל במטופלים ,וסירובו של הנקבל להגיב לרשויות המוסמכות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשנה. הוגש ערעור לביהמ""ש המחוזי– הערעור נדחה
התליית רישיון לשנה. הוגש ערעור לביהמ""ש המחוזי– הערעור נדחה

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ע"י ב"כ – עוד עו"ד אייל הקו

ד"ר תאאר קונבר

בעצמו

לבין:

ה ח ל ט ה

הקוכל

הנקבל

העובדות

(להלן –

1. ד"ר תאאר קונבר הינו רופא שניים מורשה, שמענו ת
ד"ר קונבר או הנקבל). במהלך השנים 2005 – 2008, הוגשו נגד הנקבל לא פחות מחמש תלונות
ע"י מטופלים שלו, שעניינן טיפול לקוי בשיניהם, קבלת כספים מבלי שהשלים את הטיפול, כשבסופו
של יום הוא אף סגר את המרפאה ונעלם, מבלי להשאיר עקבות.

לגבי אחת המטופלות, טען הנקבל כי ביצע השתלה של שני שתלים בפיה, בעוד שהתברר בבדיקת
רופא שיניים אחר שבוצע רק שתל אחד, "שמצבו אינו טוב ומתחילה להיווצר דלקת".
מטופלת שנייה, שעה שהייתה באמצע טיפול כאשר היא עם כתרים זמניים ולאחר ששילמה לו עבור
הטיפול, סגר הנקבל את המרפאה ונעלם. כך נהג הנקבל גם לגבי מטופלים נוספים, כמפורט בכתב
הקובלנה ובחוות הדעת של ועדת המשמעת.

2. בעקבות הגשת התלונות, פנתה ד"ר מוטשניק, מאגף אבטחת האיכות במשרד הבריאות, לנקבל
מספר פעמים, על מנת לקבל את התייחסותו לתלונות – אולם הנקבל לא הגיב לפניות אלה.

בנוסף לכך התברר, כי במהלך השנים 2004 – 2008 עבר הנקבל כרופא שיניים מבלי שביטח את
עבודתו בביטוח אחריות מקצועית, כמתחייב עפ"י הוראות משרד הבריאות.

3. ביום 7.8.2011, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בועז לב, קובלנה כנגד ד"ר קונבר, בגין
התנהגותו המפורסת לעיל, כשבכך הוא גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים, כאמור
בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

הנקבל טען בפני הוועדה כי בתקופה הרלוונטית היא נקלע לקשיים כלכליים גדולים, ועל-בן נאלץ לסגור
את המרפאה הפרטית שלו. הוא עבר לעבוד במרפאת מט"ב בבאר שבע ולדבריו, החל להחזירכספים
למספר מטופלים. בשנת 2009 הוא עבר התקף לב ובוצע בו ניתוח מעקפים.

5. לאחר ששמעה את עדויות המתלוננים בתיק תתנה דעתה לחומר הראיות בכללותו, החליטה הוועדה
להרשיע את הנקבל בכול המיוחס לו בכתב הקובלנה, למעט מקרה אחד לגביו נותר ספק בלב חברי
הוועדה באשמתו של הנקבל.

בדוח שהגישה ביום 27.4.15, לעניין עונש,קובעת הוועדה כדלהלן:

"הנקבל סגר את מרפאתו ונעלם ולא השאיר למטופליו אפשרות להתקשר עמו ולא נתן להם
טיפול רפואי באות מבחינת איכות הטיפול ומבחינת יחסי אנוש, ובכך הפר ברגל גסה את
חוק זכויות החולה ומעל באמון מטופליו".

לקולא התחשבה הוועדה במצבו הכלכלי והבריאותי הרעועים של הנקבל, בחלוף התקופה הארוכה מאז
האירועים ובעובדת שיקומו בעבודה.

סוף דבר, הוועדה ממליצה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל למשך שנה אחת.
סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים, הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

6. התנהגותו של הנקבל בפרשה זו – הן בעצם הטיפול הכושל במטופליו והן בסירובו העיקש להגיב לרשויות המוסמכות שדרשו את תגובתו – ראויה לכל גינוי ולתגובה עונשית חריפה.

הנקבל עשה שימוש לרעה באמון שניתן לו על ידי מטופליו, גבה מהם כספים והחל בטיפול בהם- שהיה
כושל בפני עצמו – ולאחר מכן סגר את המרפאה והותיר את המטופלים לאנחות באמצע הטיפול.
הוא הוסיף חטא על פשע בכך שלא היה לו ביטוח אחריות מקצועית, וכמו-כן נמנע במפגיע מלהשיב
לפניות משרד הבריאות ולהגיב לתלונות שהוגשו כנגן

אשר על כן החלטתי לאמץ את המלצתה השקולה של הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר תאאר קונבר,
אמצעי משמעת של התליית רישיון מלעסוק ברפואת שיניים למשך שנה אחת, שתחילתה ביום 15.7.15.

6. מאחר וקיים, בעיניי חשש כי הנקבל ינהג בצו התליית הרשיון באותו זלזול כפי שנהג כלפי הרשויות
בעבר – הנני ממליץ כי הרשויות יוודאו אכיפתו של צו זה במלואו, וכן ידאגו לפירסומו של הצו ברבים.

ניתנה היום 2.6.15, טו סיון התשע"ה:

נא להפיץ החלטה זו, כמקובל.

to

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן