חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר תאופיק דראג'מה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (שימוש  בתואר מומחה במרפאת שיניים שלא כדין)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (שימוש  בתואר מומחה במרפאת שיניים שלא כדין)

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש) תשלייט – 1979

ביום 16.12.08 הוגש נגד דייר תאופיק דראג'מה (להלן הנקבל) כתב קובלנה בו מיוחסת לו
התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים כאמור בסעיף 45 (1) לפקודת רופאי השיניים (נוסח חדש)
תשלייט – 1979, ועוד מיוחסת לו הפרה מתמידה של הוראות הפקודה כאמור בסעיף 45 (4)
לפקודה. התשתית העובדתית עליה מתבססת הקובלנה היא הצגתו של הנקבל את עצמו כבעל
תואר מומחה ברפואת שיניים מאוניברסיטת סמילוויס שבבודפשט בעוד הוא אינו כזה. הצגה זו
נעשתה מעל במות כתובות שונות למעלה מעשר פעמים.

קובלנה מתוקנת זו, שהוגשה ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, מחליפה קובלנה קודמת
שהוגשה נגד הנקבל. הקובלנה הקודמת היתה רחבה יותר, ואולם נוכח החלפתה אין צורך
שאתיחס אליה.

שר הבריאות מינה, כפי שהוא מצווה לעשות על פי הפקודה, ועדה שתשמע את תגובת הנקבל,
תרכז את החומר כולו ותמליץ לו כיצד לנהוג בקובלנה. הועדה שמונתה הגישה לשר הבריאות
ביום 17.12.08 דויית בו קבעה, על פי הודאת הנקבל, שהוא אכן אשם במיוחס לו בקובלנה.
הענישה המשמעתית עליה המליצה הועדה היא מתן נזיפה.

להשלמת התמונה ראוי להוסיף שביום 19.6.05 ניתן צו בהליך משמעתי קודם שנוהל נגד הנקבל
לפיו הותלה רשיונו של הנקבל למשך חודשיים זאת בשל התנהגות שאיננה הולמת רופא שיניים,
ובשל הפרה מתמדת של הוראות הפקודה.

סעיפי האישום המשמעתי שם וכאן הם זהים, ואולם העובדות שהביאו להתלית הרשיון בהליך
הקודם היו רחבות יותר וקשות יותר.

חרף עברו זה של הנקבל, הסתפקה הועדה במתן נזיפה בלבד. היא לא נימקה אמנם את החלטתה,
ואולם מעיון בפרוטוקול הדיונים, לא קשה להסיק מה היו נימוקיה. מסתבר שמאז הרשעתו
המשמעתית הקודמת, עבר הנקבל מטאמורפוזה. מעשי הנקבל שהביאו להתלית רשיונו בהליך
הקודם התאפינו בהתרסה בוטה נגד הרשויות הרלבנטיות של משרד הבריאות. התרסה זו
שלוותה בהתנהגות בוטה של "דווקא"י ושכללה אי שיתוף פעולה עם רשויות אלו לאורך זמן,
פינתה מקומה להבנה שכרופא שיניים עליו לקיים את הוראות הדין ולציית להנחיות הניתנות כדין
על ידי נושאי תפקידים במשרד הבריאות.

Ha

LESHKA MESHPAT

בא כוחו של הנקבל תאר בסיכומיו בפני הועדה כיצד ועד לאיזו מידה מקפיד הנקבל, לאחר שחזר
לעבודתו עם תום תקופת ההתליה, לבחון עם הרשויות הרלבנטיות במשרד הבריאות כל נושא שיש
לו ספק בו, ובלבד שלא יכשל שנית באי קיום הוראות הדין. העובדות המהוות בסיס להליך הנוכחי

ארען (פרט לאחת) בטרם ההתליה.

025657799

על רקע זה הציעו לועדה הקובל והנקבל כאחד, שלא להחמיר עם הקבל ולהתרות בו לפי הצעת
הנקבל, או לנזוף בו – לפי הצעת הקובל. הועדה העדיפה ובצדק להמליץ על נויפה.

אני מאמץ את המלצת הועדה ונוזף בנקבל.

הנזיפה תירשם בתיקו.

שר הבריאות האציל אלי את הסמכות הנוגעת לקביעת עונשי המשמעת, וכך הועבר דו"ח הועדה
אלי

ניתן היום

17:45

נראה הדבר שנוכת חזרתו בתשובה של הנקבל ובהתחשב בשאר הנסיבות שפורטו לעיל, ניתן היה
שלא להחמיר עם הנקבל ולהסתפק באזהרה.

248 2

25/01/2009

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן