חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: האחות בטינה חייט – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה לחודש (1) ימים
התליה לחודש (1) ימים

א' בחשון, התשפ"ג
2022 אוקטובר 26
אסמכתא: 964196922
משנה למנהל הכללי

Associate Director General

אל: עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

הנדון: המלצת ועדת המשמעת בעניין האחות בטינה חייט

לאחר שקראתי בעיון את המלצות הוועדה מתאריך 16.10.22,
ההמלצה מאושרת לאור הנסיבות שהוזכרו.

העתק:

עו"ד דנה נויפלד, יועצת משפטית

גב' גלית אטיאס, מנהלת ענף קובלנות רופאים

הבעת החרטה ובעיקר לאור העובדה כי הנקבלת בקשר רציף עם גורמים סוציאליים ותחת פיקוח.
אין בכל אלו בכדי להוריד מחומרת המעשה.

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mmancal@moh.health.gov.il

www.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

א' בחשון, התשפ"ג
26 אוקטובר 2022
אסמכתא: 964196922
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב,

ד"ר ספי מנדלוביץ
המשנה למנהל הכללי

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן