חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: האחות ג'ודי סלום – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? ביטול רשיון
ביטול רשיון

שלום רב,

ישראל

44444

אל: עוייד לירון קריספין בוקר, מנהלת בית הדין למשמעת

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

משנה למנהל הכללי

הנדון: המלצת וועדת המשמעת – האחות ג'ודי סלום
סימוכין: פנייתך במייל מיום 17/7/2023

Associate Director General

mmancal@moh.health.gov.il

כייח בתמוז, התשפייג

מקבל המלצות הוועדה על בסיס האמור בתקנה 16, ולבטל את רישומה של הנקבלת לעסוק בסיעוד.
החלטה זו נובעת משילוב של חומרת מעשיה יחד עם חוסר שיתוף הפעולה המתמשך בבירור הנושא.

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

17/07/2023

אסמכתא: 444151623
(במענה, נא ציינו מספרנו)

www.health.gov.il

בכבוד רב,

דייר ספי מנדלוביץ'
המשנה למנהל הכללי

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן