חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

2 םויב . 27.8.20 ןלהל( .ה.ח תלפוטמה האפרמל העיגה – תלפוטמה ), םויק רחאל םומיד לע הננולתהו
.םיבאכ אלל ,תושרפהו ןימ יסחי תלפוטמה ,םידליל םאו האושנ , םייקל תגהונ איה יכ לבקנה ינפב הנייצ
,הלעבל ףסונב ,םיבר םירנטרפ םע ןימ יסחי .תויגרואב תופתתשה ללוכ

3 ל תלפוטמה הלחה הכלהמב ,הפיקמ תינפוג הקידב תלפוטמל ךרע לבקנה . לש ותעשפמ רוזיא תא ךכח
.ילארוא ןימ תלפוטמה וב העציב ןכמ רחאל ."התיא םורזי" םא ותוא הלאשו ,הלגר תועצמאב לבקנה
התסיע איה םירוקיבה דחאבו ,יאופר לופיט תלבק ךרוצל האפרמב תופסונ םימעפ רפסמ הרקיב תלפוטמה
.ונימ רביא תא תרגסמב הלעב םעו המיע בכשל לבקנל העיצה ףא איה תוגוז יפוליח בריס לבקנה ךא , .

4 םילוחה תפוקל עיגהש ףיקע עדימ תובקעב ךא ,לבקנה דגנ הנולת השיגה אל םלועמ תלפוטמה . , דצמ
'רד רטופ ,וללה םיעוריאה לע היפמ עמש רשא ,ישילש XXXXX תפוקב ותדובע תא םייסו רתלאל
.םילוחה

5 . םויב 9.01.22 רשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , 'רד דגנ הנלבוק ,ץיבולדנמ יפס 'רד ,תואירבה ד XXXXX ,
תנשבש ךכ לע 2020 םעפ ,ינימ עגמ המע םייק ,תלפוטמב םייגולוקינג םילופיט ינש ךלהמב , תחא איהשכ
םעפו ונימ רביא תא הסעמ תפסונ .ילארוא ןימ וב תעצבמ איהשכ

הטלחה 22 – 06

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ו ינגד רמות ד"וע החמתמה לטיור יללב

ינולפ לבקנה
כ"ב י"ע – ןורוד רפוע ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ינפב :
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הנלבוקה

בכך גילה דר' XXXXXהתנהגות שאינה הולמת רופא מורשה, עבירה לפי סעיף 41(1) לפקודת הרופאים.
6. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת לדון בקובלנה, בהרכב: דר' פאולה רושקה

– יו"ר, דר' יחזקאל זיגלמן ועו"ד לינדה שפיר – חברים. הנקבל הודה במיוחס לו בכתב הקובלנה, הביע
צער וחרטה על מעשיו, והוועדה המליצה להרשיעו.

בדוח שהגישה הוועדה ביום 29.5.22 היא קובעת, בין היתר:

"… עומדת בפנינו החובה להגן על הציבור בפני רופאים, אשר נוהגים באופן שאינו הולם
את המקצוע, ולמותר לצטט את פסקי הדין העומדים על המצופה מרופא, ביחס למטופליו".

7. עם זאת קבעה הוועדה, כי "הנקבל היה קורבן למטופלת, אשר יזמה את האקט המיני, ואף התפארה בפניו
שהיא נוהגת לקיים יחסי מין עם פרטנרים רבים, ואף להשתתף באורגיות". עוד התחשבה הוועדה במסכת
חייו העגומה של הנקבל, שגודל על ידי סבתו וסבל מהשמנת יתר. הוועדה ציינה את חוות הדעת החיוביות
שהוגשו אודותיו, כמו גם את העובדה שהוא פוטר מעבודתו בקופת החולים, ומאז עוסק בעבודות מזדמנות
ומתקשה לפרנס את משפחתו.

8. בהתחשב במכלול נסיבות המקרה, ממליץ רוב חברי הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.
דר' זיגלמן, בדעת המיעוט, סבור ש"האינטרס הציבורי מחייב התליית רישיונו של רופא המקיים יחסים
אינטימיים עם מטופלת", ועל כן הוא ממליץ להטיל עליו התליית רישיון למשך חדש אחד, שיקוזז מהתקופה
של שלושה חדשים בהם לא עבד כלל.

עוד ממליצה הוועדה, להותיר את ההחלטה חסויה.

החלטה

9. סבורני, כי הוועדה שקלה כהלכה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, תוך שנתנה היבט בכורה
לעובדה, שהלכה למעשה, פיתתה המטופלת את הנקבל לקיים עימה יחסי מין, והיוזמה לכך כלל לא באה
ממנו. זהו מקרה יוצא דופן וחריג במקומותינו, בהשוואה ליתר המקרים שאירעו בעבר, ושחלקם צוטט בפני
הוועדה.

10. לאור האמור לעיל, הנני מחליט לאמץ את המלצת רוב חברי הוועדה ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת
של נזיפה.

הנני מאמץ את המלצת הוועדה להותיר את ההחלטה דנן חסויה, מטעמי צנעת הפרט.

ניתן היום 6.6.22, ז' סיון תשפ"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן