חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: חלאילה אוסמה – הרשעה, התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: הרשעה, התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הורשע בעבירה של גניבה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה, התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הורשע בעבירה של גניבה)

טראה

אל: עוייד יונתן ברג, מיימ מנהל ועדות המשמעת

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: חומר בעניין הקובלנה נגד האח אוסאמה בן מרעי חלאילה
מכתבכם מיום 29.11.18

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר את המלצות הוועדה מיום 24.11.18, בעניינו של האח אוסאמה בן מרעי חלאילה.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כייז בכסלו, התשע"ט
05 דצמבר 2018
סימוכין: 119029418
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן