חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ידידיה ג'ד אאלאן גרינוול – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הנקבל פעל במרמה ובהתחזות לטיפול רפואי לשם סיפוק, ביזוי וגירוי מיני בקטין)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הנקבל פעל במרמה ובהתחזות לטיפול רפואי לשם סיפוק, ביזוי וגירוי מיני בקטין)
מה חשוב לדעת? ביטול רישיון
ביטול רישיון

!

|

!

{

{

3

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

1

המנהל הכללי

אל: עו"ד יונתן ברג, מיימ מנהל ועדות המשמעת

הנדון: האח ידידיה גרינוולד
מכתבכם מיום 13.2.19

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Director General

E

העתק: דייר שושי גולדברג, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצת הוועדה לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם, לבטל את רישומו של האח ידידיה

גרינוולד, לעסוק בסיעוד.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

לייך באדר א', התשע"ט
19 פברואר 2019
סימוכין: 09971319
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן