חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ילנה קירצי'ק – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבלת גנבה כרטיס חיוב ממטופלת במוסד בה עבדה, וביצעה בה עסקאות חיוב ללא הסכמת בעלת הכרטיס)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבלת גנבה כרטיס חיוב ממטופלת במוסד בה עבדה, וביצעה בה עסקאות חיוב ללא הסכמת בעלת הכרטיס)
מה חשוב לדעת? 4 חודשי התליית רישיון
4 חודשי התליית רישיון

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: האחות ילנה קירצ'ק
פנייתכם מיום 13.6.18

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר את המלצת דעת הרוב של הוועדה המיוחדת לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים
בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988, מיום 28.5.18, דהיינו להתלות את רישיונה של האחות ילנה
קירצ'ק, לתקופה של חצי שנה.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ח' בתמוז, התשע"יח
21 יוני 2018
סימוכין: 72145118
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן