חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ליאוניד פישניאק – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (פגיעה חמורה בזכויות החולים ובאתיקה המקצועית הסיעודית. אי שמירה על סודיות המידע הרפואי של החולים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (פגיעה חמורה בזכויות החולים ובאתיקה המקצועית הסיעודית. אי שמירה על סודיות המידע הרפואי של החולים)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 3 חודשים
התליית רשיון ל- 3 חודשים

לשכת המשנה למנהל הכללי

Office of the Associate
Director – General

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

;

משרד הבריאות

Ministry of Health

ירושלים Jerusalem

ח' בתמוז, התש"ע
20 יוני 2010
אסמכתא: 18119310
(במענה נא ציינו מספרנו)

29 Rivka St., Talpiyot Tel: 5681306/7 Fax: 02-6725823

Email: mmancal@moh.health.gov.il

אל: ד"ר שושנה ריב"א, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד

הנדון : קובלנה נגד האח פישניאק ליאוניד

לאחר עיון בדוח מיום 29.4.2010 של ועדת המשמעת הדנה בעניין הקובלנה נגד
האח ליאוניד פישניאק, ולאור מסקנותיה והמלצותיה, החלטתי להתלות רישיונו
של הנקבל לעסוק בסיעוד לתקופה של שלושה חודשים.

כתובת:

רח' בן טבאי 2 ת.ד.1176 ירושלים 91010

ות' רבקה 29 תלפיות טל: 5681306.7 פקס: 02-6725823 כתובת המשרד:

עם זאת, לא מקובל עלי המלצות הוועדה שתקופת ההתלייה תחושב מתאריך
ישיבת הוועדה והנני קובע כי ההתלייה תחל מיום 1.8.2010 עד ליום 31.10.2010.

בברכה,

ד"ר בעז

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן