חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: לילה אוסקץ – עבירה פלילית

תיאור הליך: עבירה פלילית (מעשה פזיזות ורשלנות במטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: עבירה פלילית (מעשה פזיזות ורשלנות במטופלת)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל-6 חודשים
התלית רישיון ל-6 חודשים

4

המנהל הכללי

Director General

DIRECTOR GENERAL

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: גב' חיה גרינברגר, יו"ר ועדת המשמעת, מינהל הסיעוד

הנדון: דויית ועדת משמעת – גבי אוסקץ ליליה
מכתבך מיום 9.8.07

אני מאשר את המלצתכם המפורטת במכתבכם שבסימוכין.

נא פעלו בהתאם.

32-0705266

בברכה,

העתק: דייר שושנה ריבייא, אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד
עוייד שרה שר-לב, התובעת הראשית

ה' אלול תשס'יז
19 אוגוסט, 2007

אסמכתא :13 – 103/138390(מ)
(במענה: ציין אסמכתא(

פרופ' אבי ישראלי

משרד הבריאות

Ministry of Health

ירושלים Jerusalem

to

207 007 2007

רח' בן-טבאי 2, ירושלים 93591 ת"ד 1176, ירושלים 91010 טל:02-6705706 פקס: 02-6783265

2, BEN TABAÍ ST. JERUSALEM 93591 2.0.B. 1176. TEL: (02) 6705706, FAX: 972-2-6783266

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן