חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: לריסה אש ואורה סופרין – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע המיילדות ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע המיילדות ורשלנות חמורה (הוגשה קובלנה בגין התנהלותן בלידה שנגמרה במותו של הולד)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע המיילדות ורשלנות חמורה (הוגשה קובלנה בגין התנהלותן בלידה שנגמרה במותו של הולד)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

הז הנלבוק בתכל תיטנוולרה הפוקתב לבקנה השמיש ת 1 וליאו ,םילוחה תיבב הדילה רדחב תדליימ תוחא
תלבקנ 2 התייה תיארחאו הדיל רדח תיארחא תוחא תרמשמ .

ד ,םישנ ןוימ רדחל ארקנ דוה ר" כ רובעכ הדילה רדחל בששמו – 10 – 15 יכ תעדל חכונ ,תוקד אל שיא
ש תורמל ,ותוא קיעזה .יתייעב בצמ לע תורוהל ףיסומ רוטינומה ,ומצעב דוה ר"ד עציב ,רבד לש ופוסב
.םוקאוב הדילה תא ,תפסונ האפור תרזעב

דליימה ות:
ןירפוס הרואו שא הסירל לבקנה ות
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

הטלחה 11 – 77

תואירבה דרשמ ל"כנמ לבוקה
כ"ב י"ע – גרב ןתנוי ד"וע

1. 'בג ןלהל( שא הסירל – .סמ תלבקנ 1) ןלהל( ןירפוס הרוא 'בגהו – .סמ תלבקנ 9 ןניה ) תויחא
תוכמסומ ו דליימ ות ןויסינ תולעב םילוחה תיבב ןיפירצב אפורה ףסא ןלהל( – םילוחה תיב .)

ףיעס יפל וצ 7(1 תודליימה תדוקפל ) – 1191

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

מיד לאחר הלידה נמצא התינוק רפוי (אפגר 5/5 או 3/5), ובוצעה בו אינטובציה והנשמה. הוא הועבר
למחלקה לטיפול מיוחד ביילוד, ונפטר כעבור כחודש וחצי.

הקובלנה

3. ביום 14.9.14, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, קובלנה מתוקנת נגד הנקבלות,
שבו תוקנה הקובלנה המקורית מיום 31.12.13. בכתב הקובלנה המתוקן צוין כי הנקבלות גילו התנהגות
שאינה הולמת את מקצוע המיילדת ורשלנות חמורה במילוי תפקידן, כאמור בסעיף 7(1) לפקודת

המיילדות, וזאת בכך:

א. שהתעלמו מכך שהלידה לא התקדמה, סימני המצוקה של העובר, המוניטור שהעיד
על מצב לא תקין, לא פעלו לסיומה ולא התייעצו עם צוות הרופאים.

ב. לא קראו לד"ר הוד לחדר הלידה לאחר שהלידה לא התקדמה למרות הוראתו עם
יציאתו את חדר הלידה בשעה 14.09"

דו"ח ועדת המשמעת

4. בדיון בפני ועדת המשמעת, בהרכב: ד"ר הילה פיגל, יו"ר ושמוליק בן-טל ועו"ד רחל שיבר – חברים,
הודו הנקבלות במיוחס להן בכתב הקובלנה המתוקן. במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו ב"כ הצדדים, הם
המליצו בפני הוועדה להטיל על הנקבלות אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך שישה חדשים.

בדוח שהגישה קובעת הוועדה כי "התנהגות הנקבלות אינה מתקבלת על הדעת, מקצועית ואנושית
כאחת". הוועדה הביעה תמיהה על הפער בין כתב הקובלנה המקורי, שהיה חמור ביותר, לבין הקובלנה
המתוקנת, שנוסחה באופן מינורי.

5. הנקבלות טענו בפני הוועדה כי "התכוונו לטוב", וכי הן שילמו מחיר כבד בעקבות האירוע, שמאז
חדלו מעיסוקן כמיילדות, קידומן המקצועי נפגע, ואף מצב בריאותן הורע. ב"כ הנקבלות, עו"ד קייזמן,

הדגיש את היעדר הקשר הסיבתי בין התנהגותן של הנקבלות לבין התוצאה הטרגית של מות היילוד.

סוף דבר, הוועדה החליטה לאמץ את הסדר הטיעון שהוצע ע"י ב"כ הצדדים, וממליצה להתלות את רישיון
המיילדות שלהן למשך שישה חדשים.

החלטה

6. הנני מחליט לאמץ את המלצות הוועדה, ומורה על התליית רישיון המיילדות של גב' לריסה אש וגב'
אורה סופרין למשך שישה (6) חדשים, שתחילתן ביום 15.6.15.

ניתן היום, 26.4.15, ז' אייר תשע"ה.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן