חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מאיה שמש – התנהגות שאינה הולמת, הרשעה פלילית

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת, הרשעה פלילית (עבירות ומעשים של זיוף ,ושימוש במסמך מזויף, ניסיון לקבל דבר במרמה, הונאה וגניבה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת, הרשעה פלילית (עבירות ומעשים של זיוף ,ושימוש במסמך מזויף, ניסיון לקבל דבר במרמה, הונאה וגניבה)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לשנתיים
התלית רישיון לשנתיים

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

אל

B

אל: עו"ד רואן עזאיזה, מנהלת בית הדין למשמעת

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: האחות המוסמכת מאיה שמש – המלצת ועדת המשמעת
מכתבך מיום 27.11.19

..1176 ירושלים 91010

Director General

mankal@moh.health.gov.il

מאשר את המלצות ועדת המשמעת מיום 20.11.19, בעניינה של האחות המוסמכת מאיה שמש.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

www.health.gov.il

לי בכסלו, התשייפ
08 דצמבר 2019
סימוכין: 585825019
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

{

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן