חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מוחמד אגבריה – חוסר אחריות או רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: חוסר אחריות או רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל נתן תרופה לחולה בניגוד לרשומה, נטל תרופה ממקור לא ידוע לא זיהה את התרופה ולא וידא את החומר שהזריק)
פירוט אמצעי משמעת: חוסר אחריות או רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל נתן תרופה לחולה בניגוד לרשומה, נטל תרופה ממקור לא ידוע לא זיהה את התרופה ולא וידא את החומר שהזריק)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל-4 חודשים
התלית רישיון ל-4 חודשים

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: חומר בענין הקובלנה נגד האח מוחמד אגבריה

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצות מיום 13.9.17 של הוועדה המיוחדת, בעניינו של האח מוחמד אגבריה.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

בייג בתשרי, התשע"יח
03 אוקטובר 2017
סימוכין: 107896817
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן