חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מוחמד טהא – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות של שידול לגניבה וקבלת נכסים שהושגו בעוון)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות של שידול לגניבה וקבלת נכסים שהושגו בעוון)
מה חשוב לדעת? תליית רישיון ל-8 חודשים
תליית רישיון ל-8 חודשים

המנהל הכללי

Director General

אל: יחידת הדין המשמעתי

הנדון: קובלנה נגד האח מוחמד טאהא
מכתבכם מיום 22.10.17

המנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאמץ את דעת הרוב בהמלצות ועדת הקובלנה מיום 14.10.17.
דהיינו, התליית רישיונו של האח מוחמד טאהא לשמונה חודשים.

mankal@moh.health.gov.il

02-5655966 :079 02-5080000 :40

www.health.gov.il

י"א בחשון, התשע"ח
31 אוקטובר 2017
סימוכין: 115269217
(במענה: ציין סימוכין)

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן