חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מיכל סאפקר – חוסר אחריות במילוי תפקידה והתרשלות

תיאור הליך: חוסר אחריות במילוי תפקידה והתרשלות (הנקבלת נתנה לתינוקת עירוי ממזרק מבלי לבדוק את תכולתו כראוי)
פירוט אמצעי משמעת: חוסר אחריות במילוי תפקידה והתרשלות (הנקבלת נתנה לתינוקת עירוי ממזרק מבלי לבדוק את תכולתו כראוי)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לשבועיים
התלית רישיון לשבועיים

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

סיפור טרגי וכואב.

הנדון: האחות מיכל םאפקר
מכתבך מיום 18.6.15

מאשר את ההמלצה.

המנהל הכללי

המנהל הכללי

משת הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Director General

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ו' בתמוז, התשע"ה
23 יוני 2015
סימוכין: 46412215
במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

www.health.gov.il

אגנון אפק

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן