חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מנסור ג'ויס – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (הרשעה פלילית, הציגה בפני מעבידה מסמך מזויף)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד (הרשעה פלילית, הציגה בפני מעבידה מסמך מזויף)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחמישה חודשים
התלית רישיון לחמישה חודשים

Director General

SKTOP

מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL

אל: ? ? שלו, הנובעות הראשית

מקבל ומאשר את המלצות הועדה.

הנדון: קובלנה נגד גבי מנסור גירים
מכתבה במייל של גבי חנה עובד מיום 15.12.11

משרד הבריאות, ירושלים

בברכה,

Ministry of Health

ירושלים Jerusalem

כייה בכסלו, התשע"ב
21 דצמבר, 2011
סימוכין: 50097411
במענה: ציין סימוכין)

פרופ' רוני גמזו

רח' בן-טבאי 2, ירושלים 93591 ת"ד 1176, ירושלים 91010 טל: 6705706-02 פקס: 6783266-02

2, BEN TABAI ST. JERUSALEM 93591 P.O.B. 1176. TEL: (02) 6705706, FAX: 972-2-6783266
1

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן