חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מרינה אוסטינסקי – רשלנות חמורה

תיאור הליך: רשלנות חמורה (הנקבלת הפגינה אלימות פיזית וגרמה חבלה למטופלת חסרת ישע, מסרה דיווח כוזב על האירוע לצוות הרפואי וברישומים הסעודיים)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה (הנקבלת הפגינה אלימות פיזית וגרמה חבלה למטופלת חסרת ישע, מסרה דיווח כוזב על האירוע לצוות הרפואי וברישומים הסעודיים)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל-ארבעה חודשים
התליית רשיון ל-ארבעה חודשים

טראה

אל: יחידת הדין המשמעתי

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד האחות מרינה אוסטינסקר

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

מאשר ההמלצות מיום 24.4.17 של הוועדה המיוחדת לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (עוסקים
בסיעוד בביייח) התשמ"ט-1988 ותקנות 15 ו-16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעוד במרפאות)
התשמ"א-1981, בעניינה של האחות מרינה אוסטינסקי.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

ריים באייר, התשע"ז
14 מאי 2017
סימוכין: 48950217
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכו

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן