חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מרינה פרנקלך – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הנקבלת ביצעה עבירת תקיפה כלפי חולה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הנקבלת ביצעה עבירת תקיפה כלפי חולה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-3 חודשים
התליית רישיון ל-3 חודשים

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: האחות מרינה פרנקלך – החלטת ועדת משמעת
פנייתך מיום 26.9.16

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mankal@moh.health.gov.il

לאור המלצות דעת הרוב והמיעוט בוועדת המשמעת מיום 17.9.16, אני מבקש להתלות את רישיונה

של הגב' מרינה פרנקלך ב-3 חודשים.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כי בכסלו, התשע"ז
20 דצמבר 2016
סימוכין : 297346716
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן