חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מר יובל כרמי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (מחיקה מפנקס הפסיכולוגים)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (מחיקה מפנקס הפסיכולוגים)
מה חשוב לדעת? מחיקה מפנקס הפסיכולוגים
מחיקה מפנקס הפסיכולוגים

הקובל:

הנקבל:

בפני חברי הועדה:

עוייד זמירה גולדנר – נציגת שר המשפטים
דר' גבי וייל

נציג מועצת הפסיכולוגים

גב' רננה פרייברג – פסיכולוגית בשירות המדינה

הרקע

.1

.2

.3

.4

מדינת ישראל

בתי הדין למשמעת – משרד הבריאות בירושלים

עו"ד יונתן ברג

ב.
ג.

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות כי הפסיכולוג יובל כרמי

נגד

7:

ישראל

הפסיכולוג יובל כרמי רישיון מס' 27-4127

בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית מס' 4612

החלטה

תיק 2/2/22

תאריך: 25/4/22

כנגד הנקבל הוגש כתב אישום לבית משפט השלום בירושלים בת.פ. 7140-09-21.

ביום 21/12/21 הודה הנקבל והורשע על פי הודאתו בעבירות של יחסי מין בין מטפל
נפשית למטופל – עבירה לפי סעיף 347א(ב) לחוק העונשין התשל"ז-1977 ובמעשה מגונה
בין מטפל נפשית למטופל – עבירה לפי סעיף 348 (ד1) בנסיבות סעיף 347א(ב) לחוק.

כ"ד ניסן תשפייב

ביום 12/1/22 הודה הנקבל והורשע על פי הודאתו בעבירה של מעשה מגונה בין מטפל
נפשית למטופל – עבירה לפי סעיף 348 (ד1) בנסיבות סעיף 347א(ב) לחוק.

בעקבות הרשעתו, בתאריך 27/2/22 הוגש נגדו כתב קובלנה. מכתב הקובלנה עולה כי
הנקבל
א. התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע של פסיכולוג כאמור בסעיף 33(1) לחוק
הפסיכולוגים התשלייז-1977 (להלן ייהחוקיי).

התנהג בחוסר אחריות הנדרש מפסיכולוג כאמור בסעיף 33(3) לחוק.
הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה לעסוק
בפסיכולוגיה כאמור בסעיף 33(5) לחוק.

בתאריך 25/4/22 פנה הנקבל לועדה זו וביקש למחוק את שמו מפנקס הפסיכולוגים לאור
החלטתו ליטול אחריות מלאה למעשיו ומתוך הבנה שאינו מתאים לטפל טיפול פסיכולוגי
לאור מעשיו.

6. הקובל בתגובתו לבקשה, הסכים למחיקת שמו של הנקבל מפנקס הפסיכולוגים, לאור
הרשעתו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.

7. הקובל ביקש שועדת המשמעת תקבע כי מחיקת שמו של הנקבל מפנקס הפסיכולוגים
תהא לפי סעיף 43 לחוק, וכי אם יבקש הנקבל חידוש רישומו, יהא החידוש טעון את
אישורה של ועדת המשמעת.

8. עוד ביקש הקובל לשמור על זכותו לטעון בפני הועדה ולהביא ראיות אם וכאשר יבקש
הנקבל לחדש את רישומו בפנקס.

דיון והחלטה

בסעיף 43 (ב) ו-(ג) לחוק הפסיכולוגים התשל"ז-1977, שכותרתו – "אמצעי משמעת"
נקבע:

.9

(ב) נמחק שם הפסיכולוג מן הפנקס לפי סעיף זה, לא תידון בקשתו
לרישום חדש אלא לאחר תום שבע שנים ממתן ההחלטה על כך ולאחר
שהוכיח קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות את חידוש הרישום; הרישום
החדש טעון אישורה של ועדת המשמעת.

(ג) נמחק שם הפסיכולוג על פי בקשתו, רשאית ועדת המשמעת
לקבוע שיראו את המחיקה כאילו נעשתה לפי סעיף זה.

10. לאור בקשת הנקבל והסכמת הקובל אנו עושים שימוש בסמכותנו לפי סעיף 43(ג) לחוק
ומורים על מחיקת שמו של הנקבל מפנקס הפסיכולוגים.

11. בהתאם להחלטתנו, מרגע מחיקת שמו של הנקבל מפנקס הפסיכולוגים, נאסר עליו
לעסוק בפסיכולוגיה כהגדרתה בחוק הפסי לוגים התשלייז-1977.

12. ככל שיבקש הנקבל לחדש את רישומו בתום שבע שנים ממתן החלטה זו, יתקיים דיון
בפני ועדת המשמעת והקובל יוכל להביא את טיעוניו וראיותיו בפני הועדה.

13. עותק מהחלטה זו יועבר לפסיכולוג הראשי במשרד הבריאות.

>3.8

אמירה גולדנר, עו"ד
מ.ר. 10757

זמירה גולדנר, עוייד,

יו"ר ועדת המשמעת

רננה פרייברג

פסיכולוגית קלינית

חברת ועדה

דייר גבריאל וייל
פסיכולוג קליני וחינוכי

חבר ועדה

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן