חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נאפע נידאל – התנהגות בלתי הולמת

תיאור הליך: התנהגות בלתי הולמת (הנקבל סטר לדייר בבית אבות בו עבד)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות בלתי הולמת (הנקבל סטר לדייר בבית אבות בו עבד)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל-10 חודשים
התליית רשיון ל-10 חודשים

ישראל

לסכסכע

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה נגד האח נפאע נידאל
מכתבך במייל מיום 12.6.13

Director General

מקבל ומאמץ את ההמלצות.

אנא, פעלו בהתאם.

תודה על עבודתך המקצועית ותודי גם לחברי הוועדה.

ת.ד.1176 ירושלים 91010

העתק: עוייד מירה היבנר-הראל, היועצת המשפטית

mankal@moh.health.gov.il

טל: 5081309 -02 פקס: 02-5655966

י"א בתמוז, התשע"ג
19 יוני 2013
סימוכין: 34508913
(במענה: ציין סימוכין)

בברכה,

פרופ' רוני גמזו

www.health.gov.il

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02- 5081309 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן