חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נזאק עראר – קבלת רישיון במצג שווא

תיאור הליך: קבלת רישיון במצג שווא
פירוט אמצעי משמעת: קבלת רישיון במצג שווא

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

ד"ר נאזק עראר
ע"י ב"כ – עו"ד יוסי פ. קליין

העובדות

בעניין שבין:

לבין:

ה ח ל ט ה

החלטה 08-21

הקובל

הנקבלת

1. ד"ר נאזק עראר (להלן ד"ר עראר או הנקבלת) הינה רופא מורשה, שמקום מגוריה בג'לג'וליה.

2. בחדש ספטמבר 2003 הגישה הנקבלת בקשה להיבחן בהתאם לתקנות הרופאים (בחינות לקראת
סטז'), התשמ"ח-1988.הנקבלת צירפה לבקשה דיפלומה ומסמכים המעידים על כך שסיימה, לכאורה
לימודי רפואה באוניברסיטת "ניקולא טסטמיציאנו" אשר במולדבה (להלן – האוניברסיטה).

לאחר ניסיונות רבים עברה הנקבלת את הבחינות, וביום 18.3.14 קבלה הרשאה להתחיל בסטז', אותו
החלה בחדש יולי 2014, בבית החולים בילינסון. לאחר שסיימה את שנת הסטז' בהצלחה, קיבלה הנקבלת

ביום 27.7.15 רישיון לעסוק ברפואה, והחלה בהתמחות במחלקה הפנימית של בית החולים השרון.

3. בחדש מאי 2016, מחלקת כוח אדם בבית חולים השרון פנתה באופן שגרתי לאוניברסיטה במולדבה,
בכדי לאמת את הדיפלומה של הנקבלת. במענה לפנייה, נמסר כי הנקבלת כלל לא למדה באוניברסיטה
והם אינם מכירים את המסמכים שהוצגו על ידה בישראל.

4. המידע הועבר לטיפולו של דר' א' שנון, מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות,
אשר זימן את הנקבלת לשימוע. הנקבלת טענה בשימוע כי מדובר במידע שגוי וכי היא אכן למדה רפואה
באוניברסיטה במולדבה. היא התבקשה ע"י דר' שנון להמציא אישורים על לימודיה באוניברסיטה, אך לא
השכילה לעשות כן. דר' שנון פנה אף ביזמתו לאוניברסיטה, אך נענה כי הנקבלת מעולם לא למדה בה.

הקובלנה

5. בתאריך 15.1.20 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, קובלנה כנגד הנקבלת,
על כך שקיבלה רישיון במצג שווא, כאמור בסעיף 41(2) לפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1977.

2

6. בעקבות הגשת התלונה, התמנתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: דר' יוסי בר, יו"ר; פרופ' יוסף
אלידן ועו"ד יגאל חיות – חברים. הוועדה קיימה מספר דיונים, במהלכם טענה הנקבלת כי היא למדה
באוניברסיטה במולדבה וכי התעודות שהמציאה הן אותנטיות ואינן מזויפות.

7. בישיבת הוועדה מיום 11.4.21, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, שזו לשונו:

"הצדדים מתכבדים להודיע לוועדה הנכבדה כי הגיעו להסדר טיעון, לפיו לאור המצב
הבריאותי הרעוע, ומבלי להתייחס לכתב הקובלנה, רישיונה יבוטל לאלתר ולצמיתות.
הנקבלת מבקשת לציין, כי ברצונה לסיים את ההליך בהקדם על רקע מחלת הסרטן בה
לקתה ועל רקע שהיא מטפלת בילדו של אחיה, שהינו פגוע מוחין, ועל רקע העובדה
שאינה עובדת מאז תחילת ההליך, אז הותלה רישיונה".

8. בדין וחשבון שהגישה ביום 18.5.2, קבעה הוועדה כי מדובר בהסדר טיעון, אשר בנסיבותיו המיוחדות
של המקרה, יש בו כדי לאזן בין האינטרס הציבורי לאינטרס הפרטי של הנקבלת. לאור האמור, ממליצה
הוועדה לבטל לאלתר את רישיונה של הנקבלת.

החלטה

9. הנני מאמץ את המלצת הוועדה, ומחליט לבטל לאלתר את רישיונה של הנקבלת לעסוק ברפואה.

10. בשולי ההחלטה, הנני ממליץ בפני הגורמים האחראיים במשרד הבריאות ובהסתדרות הרפואית,
לבחון ולבדוק הכיצד זה הצליחה הנקבלת לשטות באופן שיטתי ברשויות המוסמכות ובבתי החולים בהם
עבדה, במשך תקופה לא קצרה – במידה וטרם עשו כן.

כאן המקום להמליץ גם על החמרת הבדיקות של דיפלומות ומסמכים המתקבלים מאוניברסיטאות ומוסדות
רפואיים בחו"ל.

ניתן היום 2.6.21, כב סיון תשפ"א.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן