חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נטליה בירנבאום – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התליה 30יום
התליה 30יום

שלום רב,

ישראל

אל: עו"ד לירון קריספין בוקר, מנהלת בתי הדין למשמעת

מנדלוביץ

הכללי

הנדון: המלצה – האחות נטליה בירנבאום
סימוכין: פנייתך מיום 20/9/2022

משנה למנהל הכללי

הנני מאשר המלצות הוועדה בנושא שבנדון.

Associate Director General

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

העתק:

עו"ד דנה נויפלד, יועצת משפטית

ד"ר שושי גולדברג, ראשת מינהל הסיעוד

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

כ"ו באלול, התשפ"ב
22 ספטמבר 2022
אסמכתא: 931114922
(במענה, נא ציינו מספרנו)

בכבוד רב

&

www.health.gov.il

ד"ר ספי

המשנה למנהל

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

Associate Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5081207 Fax: 02-5655983

משנה למנהל הכללי

Associate Director General

ישראל

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

לשכת משנה למנהל הכללי

משרד הבריאות

ת.ד.1176 ירושלים 91010

mmancal@moh.health.gov.il

טל: 02-5081207 פקס: 02-5655983

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן