חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ניסן יניב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל עסק בריפוי שיניים ללא רישיון)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל עסק בריפוי שיניים ללא רישיון)

משרד
הבריאות

לחיים בריאים יותר

3553

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת בית הדין למשמעת

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: מר ניסן יניב – טכנאי שיניים
מכתבך מיום 6.11.19

ת.ד.1176 ירושלים 91010

Director General

mankal@moh.health.gov.il

מאשר המלצת הוועדה לפי תקנה 26 לתקנות רופאי השיניים (הגדרת תחום עבודתם של טכנאי
השיניים והסדרתה) מיום 30.10.19, בעניינו של מר ניסן יניב.

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

can ma

ייב בחשון, התש"פ
10 נובמבר 2019
סימוכין: 566308519
(במענה: ציין סימוכין)

www.health.gov.il

בברכה,

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן