חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נעמה עמנואל דוקשיצקי – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הזנחת מושגחים)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הזנחת מושגחים)
מה חשוב לדעת? הנקבלת וויתרה על רישיונה לאור זאת הוחלט על ביטול רישיונה
הנקבלת וויתרה על רישיונה לאור זאת הוחלט על ביטול רישיונה

טראה

אל: עוייד רואן עזאיזה, מנהלת ועדות המשמעת, לשכה משפטית

המנהל הכללי

משרד הבריאות

המנהל הכללי

הנדון: קובלנה בעניין האחות נעמה עמנואל דוקשיצקי
מכתבך מיום 20.6.16

Director General

ת.ד.1176 ירושלים 91010

מאשר המלצות ועדת המשמעת מיום 14.6.16 בעניינה של האחות נעמה עמנואל דוקשיצקי.

mankal@moh.health.gov.il

טל: 02-5080000 פקס: 02-5655966

כייא בסיון, התשע"ו
27 יוני 2016
סימוכין: 56811416
(במענה: ציין סימוכין)

ברכה,

www.health.gov.il

משה בר סימן טוב

Director General
Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mankal@moh.health.gov.il

Tel: 02-5080000 Fax: 02-5655966

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן